Profiel

Henk Pander Maat is Senior Docent-Onderzoeker bij de disciplinegroep Taal en Communicatie en bij het UiL-OTS. Hij houdt zich bezig met de kwaliteit van teksten waarmee experts leken proberen te bereiken, en waarmee organisaties klanten en burgers proberen te bereiken.

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-01-23 11:24:35
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie - Effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 191-208) (18 p.).
Lentz, L.R., Nell, M.L. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie: effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 191) (208 p.).
Sikkema, T.E., Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2017). De schuld van incassodocumenten. De taakgerichtheid van de dagvaarding en de aanmaning in incassozaken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (3), (pp. 273- 296).
Pander Maat, H.L.W. & Ditewig, Sanne (2017). Hoe worden onderwijsteksten vereenvoudigd, en helpt dat?. Tijdschrift voor taalbeheersing, 39 (2), (pp. 245-263) (19 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Ditewig, Sanne (2017). Hoe worden onderwijsteksten vereenvoudigd, en helpt dat?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (2), (pp. 245-263) (19 p.).
Herijgers, M.L.C. & Pander Maat, H.L.W. (2017). Navigating contextual constraints in discourse - design explications in institutional talk. Discourse Studies, 19 (3).
Pander Maat, H.L.W. (2017). Zinslengte en zinscomplexiteit. Een corpusbenadering. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (3), (pp. 297) (328 p.).
  2017 - Computerprogramma's / software
Pander Maat, H.L.W. (2017). T-Scan. This output is a software tool..
  2017 - Poster
Kleijn, S., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (07-09-2017). Effects of syntactic dependency length on on-line text processing and comprehension.
Kleijn, S. & Pander Maat, H.L.W. (01-08-2017). What (Little) Difference a Word Makes - Realistic Effects of Linguistic Complexity on Text Comprehension and Text Processing.
  2016 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2016). De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk. Netspar Brief (6) (26 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Dekker, N. (2016). Tekstgenres analyseren op lexicale complexiteit met TScan. Tijdschrift voor taalbeheersing, 38 (3), (pp. 263-304) (42 p.).
  2016 - Poster
Kleijn, S., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (15-07-2016). Effects of dependency length on the processing and understanding of texts.
  2015 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W., Lentz, L.R. & Dost, Daphne (20-12-2015). An evidence-based proposal for patient information leaflets. Information Design Journal, 21 (3), (pp. 225-243) (19 p.).
Feenstra, Hiske, Keune, Karen, Pander Maat, H.L.W., Eggen, Theo & Sanders, T.J.M. (2015). Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers. Levende Talen Tijdschrift, 16 (4), (pp. 27-42) (16 p.).
Herijgers, M.L.C. & Pander Maat, H.L.W. (2015). How to evaluate multichannel communication packages: a case study on mortgage information. International Journal of Bank Marketing, 33 (6), (pp. 857-878) (22 p.).
Pander Maat, H.L.W., Lentz, L.R. & Raynor, T. (2015). How to Test Mandatory Text Templates: The European Patient Information Leaflet. PLoS One, 10 (10) (17 p.).
Nell, Louise, Lentz, Leo, Pander Maat, Henk & Koole, Tom (2015). Pension helpdesk calls: A repair mechanism in the client communication of financial institutions. Studies in Communication Sciences, 15 (1), (pp. 103-110) (8 p.).
  2015 - Paper
Pander Maat, H.L.W., Dekker, Jorien, Slob, Lydia & Verhulst, Cathy (2015). Patiëntenfolders in Nederlandse ziekenhuizen: de praktijk en de mogelijke eisen. (72 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Pander Maat, Henk & Lentz, Leo (2014). Voorkennis, taalvaardigheid en het gebruiken van pensioenoverzichten - een drie-dimensionele benadering van tekstkwaliteit. Afscheidsbundel Jan Renkema
  2014 - Artikelen
Pander Maat, Henk, Essink-Bot, Marie-Louise, Leenaars, Karlijn EF & Fransen, Mirjam P. (23-09-2014). A short assessment of health literacy (SAHL) in the Netherlands. BMC Public Health, 14 (990), (pp. 1-8) (8 p.).
Herijgers, Marloes & Pander Maat, Henk (2014). Het evalueren van een communicatiepakket: een andere kijk op Begrijpelijke taal. Tekst(blad), 2014 (5/6), (pp. 36-40).
Fransen, Mirjam P., Leenaars, Karlijn EF, Rowlands, Gill, Weiss, Barry, Pander Maat, Henk & Essink-Bot, Marie-Louise (26-08-2014). International application of health literacy measures - Adaptation and validation of the newest vital sign in The Netherlands. Patient Education and Counseling, 97 (3), (pp. 403-409) (7 p.).
Lentz, Leo, Pander Maat, Henk & Sanders, Ted (2014). Towards evidence-based writing decisions: The Knowledge Base Comprehensible Text. Technical Communication, 61 (1), (pp. 25-37) (13 p.).
Pander Maat, H.L.W., Kraf, R.L., van den Bosch, Antal, van Gompel, Maarten, Kleijn, S., Sanders, T.J.M. & van der Sloot, Ko (2014). T-Scan: a new tool for analyzing Dutch text. Computational Linguistics in The Netherlands journal, 4, (pp. 53-74) (22 p.).
  2013 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. & de Jong, C (2013). How newspaper journalists reframe product press release information. Journalism, 13 (4), (pp. 348-371) (24 p.).
Pander Maat, H.L.W., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (06-06-2013). Natuurlijk is elk antwoord bijna goed. De Volkskrant [online]
  2013 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (10-12-2013) De gebruiksvriendelijkheid van het UPO en de startbrief.
  2013 - Paper
Pander Maat, Henk & Lentz, Leo (29-11-2013). Geld, voorkennis en geletterdheid.
Pander Maat, Henk, Lentz, Leo & Nell, Louise (10-12-2013). Geld, voorkennis en geletterdheid - Een onderzoek naar twee versies van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
  2013 - Websites / portals
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2013). De gebruiksvriendelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht.
  2012 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (2012). De lange weg naar een serieuze leesbaarheidsindex. Tekst(blad), 18 (4), (pp. 36-38) (3 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2012). Naar gebruiksvriendelijke hypotheekinformatie - Vier soorten praktijkstudies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 34 (1), (pp. 74-103) (30 p.).
Pander Maat, H.L.W. & de Waard, A. (2012). Verb form indicates discourse segment type in biological research papers: Experimental evidence. Journal of English for Academic Purposes, 11 (4), (pp. 357-366) (10 p.).
  2012 - Artikelen in bundels / proceedings
Liakata, M., Thompson, P., de Waard, A. & Pander Maat, H.L.W. (2012). A three-way perspective on scientific discourse annotation for knowledge extraction. Proceedings of the Workshop on Detecting Structure in Scholarly Discourse (pp. 37-46) (10 p.). Association for Computational Linguistics.
de Waard, A. & Pander Maat, H.L.W. (2012). Epistemic modality and knowledge attribution in scientific discourse: a taxonomy of types and overview of features. Proceedings of the Workshop on Detecting Structure in Scholarly Discourse (pp. 47-55) (9 p.). Association for Computational Linguistics.
  2011 - Artikelen
Kraf, R.L., Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2011). Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid - Een klein consumentenonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33 (3), (pp. 249-265) (17 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2011). Een kennisbank over begrijpelijke taal. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23 (3), (pp. 208-232) (24 p.).
Dolk, S., Knapp, P., Lentz, L.R., Raynor, T. & Pander Maat, H.L.W. (2011). Headline section in patient information leaflets. Does it improve reading performance and perception?. Information Design Journal, 19 (1), (pp. 46-57) (12 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2011). Towards usable mortgage information: four user studies. Information Design Journal, 19 (3), (pp. 216-232) (17 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2011). Using sorting data to evaluate text structure: an evidence-based proposal for re-structuring patient information leaflets. Technical Communication, 58 (3), (pp. 218-237) (20 p.).
van Hout, T., Pander Maat, H.L.W. & de Preter, W. (2011). Writing from news sources: the case of Apple TV. Journal of Pragmatics, 43 (7), (pp. 1876-1889) (14 p.).
  2011 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (23-12-2011) 80% slaagkans of 20% zakkans? Grootste en groeiende proporties in attribuutframing
H.L.W. Pander Maat (23-12-2011) Begrijpelijkheidseffecten van teksten en van tekstkenmerken
H.L.W. Pander Maat (21-12-2011) Leesbaarheidsvoorspelling 2.0
  2010 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2010). Een betere bijsluiter. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (2), (pp. 128-151) (24 p.).
Pander Maat, H.L.W. & van Tongeren, C. (2010). Hoe journalisten omgaan met gemeentelijke persberichten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (3), (pp. 185-213) (29 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2010). Improving the Usability of patient information leaflets. Patient Education and Counseling, 80 (1), (pp. 113-119) (7 p.).
  2009 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2009). How grammatical and discourse factors may predict the forward prominence of referents: two corpus studies. Linguistics, 47 (6), (pp. 1273-1319) (47 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Kraf, R. (2009). Leesbaarheidsonderzoek: oude problemen, nieuwe kansen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 (2), (pp. 97-123) (27 p.).
Holleman, B.C. & Pander Maat, H.L.W. (2009). The pragmatics of profiling. Framing effects in text interpretation and text production. Journal of Pragmatics, 41 (11), (pp. 2004-2221) (218 p.).
  2009 - Rapporten
Pander Maat, H.L.W., de Boer, N & Timmermans, C. (2009). De gebruiksvriendelijkheid van hypotheekinformatie: een lezersonderzoek. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Lentz, L.R., Pander Maat, H.L.W. & Andriesen, S. (2009). Na consultatie herziene vertaling van QRD-template. (1 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2008 - Artikelen
van Hout, T. & Pander Maat, H.L.W. (2008). Churnalism? Journalistiek met 150 aanslagen per minuut. Tekstblad, 14 (6), (pp. 16-19) (4 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2008). Editing and genre conflict: how newspaper journalists clarify and neutralize press release copy. Pragmatics, 18 (1), (pp. 87-115) (29 p.).
Jacobs, G.H., Pander Maat, H.L.W. & van Hout, T (2008). Introduction: the discourse of news managment. Pragmatics, 18 (1), (pp. 1-8) (8 p.).
  2007 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (2007). How promotional language in press releases is dealt with by journalists: genre-mixing or genre conflict?. Journal of Business Communication, 44 (1), (pp. 59-95) (37 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2007). Reading aloud and the delay of feedback. Explanations for the effectiveness of reader protocols. Information Design Journal, 15 (3), (pp. 266-281) (16 p.).
  2007 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (13-07-2007) Framing as a discourse phenomenon
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & Pander Maat, H.L.W. (2006). Cohesion and Coherence. In K. Brown (Eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 2 (pp. 591-595) (5 p.). Amsterdam: Elsevier.
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2006). Connectives in Text. In K. Brown (Eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 3 (pp. 33-41) (9 p.). Amsterdam: Elsevier.
Pander Maat, H.L.W. (2006). Subjecification in gradable adjectives. In Angeliki Athanasiadou, Costas Canakis & Bert Cornillie (Eds.), Subjectification. Various Paths to Subjectivity. (pp. 279-320) (42 p.). Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
  2006 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (2006). De effectiviteit van tekst en beeld: inleiding. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (2), (pp. 69-72) (4 p.).
Pander Maat, H.L.W. & van der Ploeg, I. (2006). Het effect van structuurmarkingen in teksten en kennisschema's. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (2), (pp. 125-142) (18 p.).
Lentz, L.R., Mak, W.M. & Pander Maat, H.L.W. (2006). Oogbewegingsregistratie en gebruikersonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28 (3), (pp. 233-244) (12 p.).
  2006 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (15-12-2006) Framing als taalverschijnsel en discourse-verschijnsel
  2005 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. & Degand, L. (2005). Connectieven, spreker-betrokkenheid en semantische lagen. Hoe 'daarom' en 'dus' zich gedragen in niet-declaratieve omgevingen. Nederlandse taalkunde, 10 (2), (pp. 153-185) (33 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Bierman, G. (2005). How lay readers and experts understand organization charts. A study of diagrammatic literacy. Information design journal + Document design, 13 (2), (pp. 118-132) (15 p.).
  2005 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (01-01-2005) Coördinator lezingenreeks
H.L.W. Pander Maat (01-01-2005) Een leesbare bijsluiter is getest
H.L.W. Pander Maat (25-05-2005) Informed consent, taal- en communicatiekundig bekeken
  2004 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (2004). Aanspreken in ledenwervingsbrieven. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (1), (pp. 55-69) (15 p.).
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2004). Functional analysis for Document Design. Technical Communication, 51 (3), (pp. 387-399) (13 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2004). Wervend taalgebruik in persberichten - werkt het?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (3), (pp. 207-224) (17 p.).
  2003 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (2003). Graadadjectieven, subjectificatie en argumentatie. Gramma/TTT, 10, (pp. 60-92) (33 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2003). Reference point concepts and document quality. Document design, 4, (pp. 1-17) (17 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2003). Waarom het lezersprotocol zo'n goede methode is om lezersproblemen op te sporen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, (pp. 202-220) (19 p.).
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Pander Maat, H.L.W., Degand, L. & ter Maat, H. (2003). A contrastive study of Dutch and French causal connectives on the Speaker Involvement Scale. In A Verhagen & J van de Weijer (Eds.), Usage-based approaches to Dutch (pp. 175-199) (25 p.). Utrecht: LOT.
  2003 - Boekbesprekingen
Pander Maat, H.L.W. (2003). Presentation media for product interaction. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, (pp. 184-187) (4 p.).
  2003 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (13-01-2003) Subject-pronoun competition in the resolution of ambiguous pronouns. Corpus studies and a processing experiment
  2002 - Boeken
Pander Maat, H.L.W. (2002). Tekstanalyse. (331 p.). Bussum: Coutinho.
  2002 - Boekbesprekingen
Pander Maat, H.L.W. (2002). Structuur en Textuur. Leuvense Bijdragen, 91, (pp. 241-246) (6 p.).
  2002 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (17-12-2002) De uitstekende prestaties van de hardopleesmethode in evaluatieonderzoek
  2001 - Artikelen
van Peer, W. & Pander Maat, H.L.W. (2001). Narrative perspective and the interpretation of characters' motives. Language and Literature, 10 (3), (pp. 229-241) (13 p.).
Pander Maat, H.L.W. (2001). Over de structuur van digitale documenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23 (4), (pp. 289-318) (30 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Degand, L. (2001). Scaling causal relations and connectives in terms of speaker involvement. Cognitive Linguistics, 12 (3), (pp. 211-245) (35 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2001). Subjectivity in clausal connectives: an empirical study of language in use. Cognitive Linguistics, 12 (3), (pp. 247-273) (27 p.).
  2001 - Artikelen in bundels / proceedings
Pander Maat, H.L.W. (2001). The efficiency of reference point-related concepts. In L. Degand, Y. Bestgen, W. Spooren & L. van Waes (Eds.), Multidisciplinary Approaches to Discourse (pp. 123-132) (10 p.). Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen.
Neutelings, R. & Pander Maat, H.L.W. (2001). Trust but verify: local suspensions of the cooperation principle in political communication. In D. Janssen & R. Neutelings (Eds.), Reading and Writing Public Documents (pp. 233-254) (22 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Pander Maat, H.L.W. (2001). Unstressed 'en/and' as a marker of joint relevance. In T. Sanders, J. Schilperoord & W. Spooren (Eds.), Text Representation: Linguistic and psycholinguistic aspects (pp. 197-230) (34 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2001 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (01-01-2001) Potential ambiguity in natural discourse; A corpus study of referential coherence
H.L.W. Pander Maat (04-06-2001) Subject-pronoun competition in the resolution of ambiguous pronouns
H.L.W. Pander Maat (29-03-2001) Tools for improving Patient Package Inserts.
  2000 - Artikelen in bundels / proceedings
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2000). Domains of use or subjectivity. The distribution of three Dutch causal connectives explained. In E. Couper-Kuhlen & B. Kortmann (Eds.), Cause - Condition - Concession - Contrast. Cognitive and Discourse Perspectives. (pp. 57-82) (26 p.). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Pander Maat, H.L.W. (2000). Reviseren op aanvaardbaarheid: een taalkundige benadering. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 29-42) (14 p.). Den Haag: SDU.
  2000 - Rapporten
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2000). Algemeen model voor de beoordeling van testrapporten. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2000). Beoordeling testrapport bij bijsluiter Zyban. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Pander Maat, H.L.W. & Lentz, L.R. (2000). Beoordeling van testrapport bij bijsluiter Teveten. (1 p.). Utrecht: College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (2000). Beredeneerd beoordelen. Beoordelingsmodel voor testrapporten van bijsluiters. Utrecht: Unknown Publisher.
  2000 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (31-10-2000) Text linguistics
  1999 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (1999). The differential linguistic realization of comparative and additive coherence relations. Cognitive Linguistics, 10 (2), (pp. 147-184) (38 p.).
  1999 - Artikelen in bundels / proceedings
Pander Maat, H.L.W. (1999). Scaling causal relations in terms of speaker involvement. In A. Knott, J. Oberlander, J. Moore & T. Sanders (Eds.), Levels of Representation in Discourse. Working Notes of the International Workshop on Text Representation (pp. 45-54) (10 p.). Edinburgh: Human Communication Research Centre.
Pander Maat, H.L.W. (1999). Two kinds of concessives and their inferential complexities. In A. Knott, J. Oberlander, J. Moore & T. Sanders (Eds.), Levels of representation. Working notes of the International Workshop on text representation. (pp. 13-20) (8 p.). Edinburgh: Human Communication Research Centre.
  1999 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (20-12-1999) Reviseren als toegepaste taalkunde
H.L.W. Pander Maat (12-07-1999) Subjectivity and discourse: the case of causal connectives.
  1998 - Artikelen
Pander Maat, H.L.W. (1998). Classifying negative coherence relations on the basis of linguistic evidence. Journal of Pragmatics, 30, (pp. 177-204) (28 p.).
  1998 - Boekbesprekingen
Pander Maat, H.L.W. (1998). Bookreview Procedural and declarative information in software manuals. Effects on information use, task performance and knowledge. Taalbeheersing, 20, (pp. 162-167) (6 p.).
  1998 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat (01-10-1998) On the categorization of causal coherence relations and connectives
  1997 - Boeken
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1997). Discourse analysis and evaluation: functional approaches. (175 p.). Amsterdam: Rodopi.
  1997 - Artikelen
Pit, M.T., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (1997). 'Doordat', 'omdat' en 'want'. Perspectieven op hun gebruik. Taalbeheersing, 19, (pp. 238-251) (14 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (1997). Perspectief in coherentierelaties en connectieven? Over het gebruik van 'dus', 'daarom' en 'daardoor'. Gramma/TTT, 5, (pp. 191-207) (27 p.).
  1995 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1995). Groeit er iets moois in Nederland? Achter veel lezersproblemen steken dilemma's voor de tekstschrijver. Tekst[blad], 1 (1), (pp. 2-7) (6 p.).
  1994 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1994). Patient information leaflets: a functional content analysis and an evaluation study. In P. van den Hoven, E. Woudstra & L. van Waes (Eds.), Functional Communication Quality (pp. 137-148) (12 p.).
  1993 - Artikelen
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1993). Wat mankeert er aan die tekst? De evaluatie van voorlichtingsteksten over subsidieregelingen. Perspectieven op Taalgebruik, 3.
  1992 - Artikelen in bundels / proceedings
Lentz, L.R. & Pander Maat, H.L.W. (1992). Evaluating text quality: reader-focused or text-focused?. In M. Steehouder & H. Pander Maat (Eds.), Functional Text Quality Amsterdam: Rodopi.
  1990 - Rapporten
Lentz, L.R., Pander Maat, H.L.W. & Schilperoord, J. (1990). Subsidieverstrekking als communicatieproces: spanningen tussen transparantie en effectiviteit. Utrecht: Communicatief.
  0 - Voordrachten / lezingen
H.L.W. Pander Maat () Co-projectleider "Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters"
H.L.W. Pander Maat () Organisatie lezingenreeks
  0 - Editorial activity
H.L.W. Pander Maat () Tijdschrift voor Taalbeheersing
H.L.W. Pander Maat () Tijdschrift voor Taalbeheersing
H.L.W. Pander Maat () Tijdschrift voor Taalbeheersing
H.L.W. Pander Maat () Tijdschrift voor Taalbeheersing
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-01-23 11:24:36

Afgesloten projecten

Project:
LIN: LeesbaarheidsIndex voor het Nederlands 15-11-2012 tot 01-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Hoe kun je nagaan welke tekst geschikt is voor welke lezer? Die vraag leidde in de jaren ‘20 van de vorige eeuw al tot de ontwikkeling van de zogenoemde leesbaarheidsformules, meetinstrumenten die precies zouden voorspellen hoe leesbaar een bepaalde tekst is voor een bepaalde doelgroep. Later bleek er nogal wat aan te merken op de leesbaarheidsformules. De formules werkten vaak met oppervlakkige tekstkenmerken als zins- en woordlengte en dat is een te eenzijdige opvatting van begrijpelijkheid als Jip-en-Janneke-taal.


Maar de vraag naar een meetinstrument dat in een paar tellen iets zegt over de moeilijkheid van een tekst voor een bepaalde lezer is nooit verminderd. Dit project gaat de uitdaging aan: er wordt een leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands ontwikkeld. Die moet uiteindelijk deze vraag kunnen beantwoorden: “Voor welke lezer is deze tekst geschikt?” Behalve op computationele inzichten wordt deze Leesbaarheidsindex voor het Nederlands (LIN) gebaseerd op leesprocesonderzoek met oogbewegingsregistratie en tekstbegriponderzoek met schoolboek- en voorlichtingsteksten.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
Geen informatie beschikbaar: NWO, Cito, Nederlandse Taalunie
Projectleden
Project:
Leesbaarheidsonderzoek: Stichting Taaltechnologie 01-02-2009 tot 01-02-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Medische bijsluiters 01-01-2005 tot 01-01-2007
Algemene projectbeschrijving

Een onderzoek naar de begrijpelijkheid van medische bijsluiters.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: in opdracht van AstraZeneca
Projectleden

Dr. Henk Pander Maat is Senior Onderzoeker bij de disciplinegroep Taal en Communicatie. Hij houdt zich bezig met drie onderzoeksthema's:
- framing-effecten in taal, dat wil zeggen het verschil in effect tussen ''20% zakt' en formuleringen '80% slaagt';
- begrijpelijkheidsonderzoek in allerlei tekstsoorten, zoals geneesmiddelenbijsluiters, voorlichting over financiële producten en schoolboeken;
- de effectiviteit van persberichten, zoals blijkend uit de manier waarop ze al of niet de media halen.
Henk Pander Maat doet regelmatig derde-geldstroom onderzoek voor maatschappelijke organisaties en bedrijven, met name in de farmaceutische en financiële sector.

Meer informatie over de publicaties van Henk Pander Maat is te vinden op zijn website: http://www.let.uu.nl/~Henk.PanderMaat/personal/.

Gegenereerd op 2018-01-23 11:24:36
Op dit moment verzorgt dr. Henk Pander Maat de volgende cursus(sen):

Henk Pander Maat werkt mee aan de volgende onderwijsactiviteiten:
- Bachelorniveau: de cursussen Tekstontwerp en Begrijpelijkheid 1, Tekstontwerp en Begrijpelijkheid 2; begeleiding van BA-eindwerkstukken
- Masterniveau: cursussen over persberichten; stage- en werkstukbegeleiding.

Verder verzorgt hij onregelmatig workshops en lezingen voor organisaties over begrijpelijke teksten.

Gegenereerd op 2018-01-23 11:24:36
Volledige naam
dr. H.L.W. Pander Maat Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.58 A
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8167
Telefoonnummer afdeling 030 253 8000
Gegenereerd op 2018-01-23 11:24:36
Laatst bijgewerkt op 17-12-2014