1 april 2019

Cursus ontwikkelen voor de HOVO

Het Freudenthal Instituut heeft opdracht gekregen van de HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) vereniging om een pilot-cursus te ontwikkelen, waarbij naast klassiek frontaal onderwijs ook digitale middelen worden ingezet: Big History – Van oerknal tot internet. In de digitale elektronische leeromgeving (Blackboard) bieden we onderwijsmaterialen aan zoals leesstof en activerende kennisclips. Daarnaast kunnen deelnemers er opdrachten inleveren en feedback van de docent krijgen. Tot slot is er ook ruimte voor online discussie. Gebruik van de digitale leeromgeving dient ter ondersteuning van de gezamenlijke bijeenkomsten, waar hoorcolleges en werkgroepen elkaar afwisselen. Als docenten treden op: David Baneke, Fred Spier, Ralph Meulenbroeks, Toine Pieters en Daan Wegener.

Big History beschrijft de geschiedenis van de mensheid bekeken vanuit een kosmologisch perspectief, van oerknal tot toekomst. Dit jonge vakgebied is relevant, vernieuwend en indrukwekkend. Relevant, omdat Big History ons bewustmaakt van de kwetsbaarheid van de mensheid op aarde. Alleen door samen te werken, kunnen we mondiale uitdagingen als klimaatverandering, zoetwatertekorten, vervuiling en bevolkingsgroei overwinnen. Vernieuwend, omdat Big History vraagt om een interdisciplinaire aanpak waarbij gebruikgemaakt wordt van kennis en methoden uit de natuur- én de geesteswetenschappen. Indrukwekkend, want de kosmologisch-historische vergezichten van Big History vervullen het gemoed met bewondering en ontzag.