7 juli 2017

Cultuurhistoricus Asker Pelgrom nieuw hoofd Geschiedenis van het KNIR

Rome © iStockphoto.com/MasterLu

Dr. Asker Pelgrom (Cultuurgeschiedenis) wordt per 1 september 2017 benoemd als het nieuwe hoofd van de Geschiedenisafdeling van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). 

Dr. Asker Pelgrom

Asker Pelgrom

Dr. Asker Pelgrom is docent Cultuurgeschiedenis aan het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en docent Italiaanse Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Italiaans van het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Daarnaast is hij als vakdidacticus Geschiedenis verbonden aan het departement GKG en de Graduate School of Teaching. Zijn expertise ligt op het terrein van de moderne Italiaanse cultuurgeschiedenis vanaf 1750, in het bijzonder de geschiedcultuur van de Italiaanse romantiek,  de Nederlandse landschapschilderkunst van de negentiende eeuw en de geschiedenis van de Italië-receptie in Nederland.

Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Het KNIR is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Al ruim honderd jaar staat het KNIR voor hoogstaand onderzoek en interdisciplinair onderwijs in de geesteswetenschappen, waarbij het een brugfunctie vervult tussen de Nederlandse universiteiten en de academische wereld in Italië.

Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines.