Comeniussubsidie voor Muziekwetenschap

Componeren © iStockphoto.com

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-Onderzoek (NRO) heeft een Comenius Leadership Fellow-beurs van € 500.000,- toegekend aan een consortium van Muziekwetenschap UU, het conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Muziekwetenschap UvA en het Conservatorium van Amsterdam (hoofdaanvrager met Leadership Fellow dr. Michiel Schuijer). Het voorstel, getiteld 'A New Generation of Music Professionals', werd door NRO als Zeer Goed gekwalificeerd. 

Dr. Floris Schuiling
Dr. Floris Schuiling

Denken en doen

De huidige beroepspraktijk vraagt om academici die de implicaties van hun (muziek)praktijk in een bredere maatschappelijk en wetenschappelijke context kunnen plaatsen. Alumni worden geacht niet alleen na te kunnen denken over de rol van muziek in technologische vernieuwing, cognitief onderzoek, gezondheidszorg, cultuurpolitiek en onderwijs, maar ook in artistiek opzicht op topniveau te kunnen presteren. Het combineren van de studie muziekwetenschap met een conservatoriumstudie blijkt in de praktijk echter zeer lastig doordat onderwijsprogramma’s logistiek en inhoudelijk niet op elkaar aansluiten.

Met dit onderzoek doen we een poging de kloof te slechten tussen conservatorium (waar muziek vooral praktisch wordt beoefend) en universiteit (waar muziek vooral reflectief wordt benaderd).

Nieuwe studieprogramma's

De Comenius Leadership Fellow-beurs wordt daarom ingezet om de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe bachelor- en masterprogramma's voor studenten die zich als zowel muziekwetenschapper als musicus willen ontwikkelen. Met de nieuwe opleidingen worden de obstakels tussen deze studies weggenomen. De opleiding Muziekwetenschap van de UvA en het Conservatorium van Amsterdam gaan gezamenlijk een bacheloropleiding vormgeven; de Universiteit Utrecht en de HKU ontwerpen een gezamenlijk masterprogramma. In de komende drie jaar wordt een concept van de nieuwe studieprogramma's opgezet.

Prof. dr. Emile Wennekes. Foto: Paul van der Lugt
Prof. dr. Emile Wennekes

Interdisciplinariteit

Muziek is een bij uitstek interdisciplinair vakgebied: zo heeft Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam sterke banden met de cognitieve wetenschappen, sociologie en antropologie. Die interdisciplinariteit zal gespiegeld worden in de opleidingen. De nieuwe studieprogramma’s zullen deels bestaan uit (nieuwe versies van) bestaande cursussen, deels uit nog te ontwikkelen cursussen. De ambitie is dat met dit veelzijdige praktische én academische curriculum alumni hun perspectieven voor een carrière aanzienlijk kunnen verruimen.

Muziekwetenschap UU wordt in het projectteam vertegenwoordigd door prof.dr. Emile Wennekes en dr. Floris Schuiling.