Dr. Floris Schuiling PhD

Universitair docent
Muziekwetenschap
Muziekwetenschap
f.j.schuiling@uu.nl

Ik ben een musicoloog gespecialiseerd in de bestudering van muzikale uitvoeringspraktijken. In de breedste zin ben ik geïnteresseerd in hoe muziekuitvoering is veranderd gedurende de twintigste en eenentwintigste eeuw. Meer specifiek stelt veel van mijn werk vragen over improvisatie, technologie, en notatie, en biedt het een kritisch perspectief op de nalatenschap van Eurocentrische musicologische ideeën over deze onderwerpen.

Momenteel leid ik een vijfjarig onderzoeksproject dat de opkomst van vrij geïmproviseerde muziek in Europa in een postkoloniale context plaatst. Kijkend naar de deelname van postkoloniale migranten in de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek onderzoeken we in welke mate ideeën van muzikale vrijheid waren verstrengeld met witheid. Dit project wordt gefinancierd met een ERC Starting Grant.

Mijn vorige onderzoeksprojecten betroffen voornamelijk hedendaagse muzikale uitvoeringspraktijken, gebruikmakend van etnografische methoden om de creatieve processen van muzikanten te bestuderen. Mijn promotie-onderzoek was een studie naar het Nederlandse improvisatiecollectief de Instant Composers Pool, met name naar de rol van genoteerd repertoire in hun geïmproviseerde muziek. Een vervolgproject, gefinancierd door een NWO Veni beurs, ontwikkelde het concept van Notatieculturen en bood daarmee een nieuwe benadering van de rol van notatie in muzikale uitvoeringspraktijken.