Dr. Floris Schuiling PhD

Universitair docent
Muziekwetenschap
Onderzoeker
Muziekwetenschap
f.j.schuiling@uu.nl

Floris Schuiling is als musicoloog gespecialiseerd in de bestudering van muzikale uitvoeringspraktijken. In zijn werk onderzoekt hij de creatieve interactie tussen musici en technologie, en hoe zulke interacties op kleine schaal worden gevormd door grotere culturele en historische ontwikkelingen.

Veel van zijn onderzoek betreft hedendaagse muziek, en maakt gebruik van etnografische methoden om de creatieve processen van musici te bestuderen. Als historicus is hij met name geïnteresseerd in muziek na 1945, voornamelijk jazz, experimentele, en populair muziek, met een nadruk op de muziekgeschiedenis van Nederland in een globale en (post-)koloniale context.

Een belangrijk onderzoeksgebied is de relatie tussen muzieknotatie en uitvoeringen, in het bijzonder in geïmproviseerde muziek. Zijn promotie-onderzoek was een studie naar het Nederlandse improvisatiecollectief de Instant Composers Pool, en richtte zich op de rol van hun genoteerde repertoire in hun muziekpraktijk. Een volgend project, gefinancierd door een NWO Veni-beurs, ontwikkelde het concept van Notatieculturen, een innovatieve benadering van de rol van notatie in muzikale praktijken.

Momenteel is Schuiling onderdeel van de Academy of Musicology and Musicianship, een project voor onderwijsinnovatie dat meer samenwerking beoogt tussen muziekwetenschap en Nederlandse conservatoria. Dit project wordt geleid door Michiel Schuijer en gefinancierd met een Comeniusbeurs.

Vanaf september 2023 geeft Schuiling leiding aan een vijfjarig ondezoeksproject, dat de ontwikkeling van vrije muzikale improvisatie in een postkoloniale context beschouwd. Door de rol van musici uit voormalige Nederlandse koloniën in de jazz te beschrijven, probeert dit project de vraag te beantwoorden in hoeverre ideeën van muzikale en politieke vrijheid verweven waren met witheid. Dit project wordt gefinancierd met een ERC Starting Grant.

 

Onderzoeksinteresses:

  • Muzikale performance studies
  • Improvisatie
  • Muzieknotatie
  • Muzikale creativiteit
  • Jazz en vrije improvisatie
  • Muziek sinds 1945
  • Muziek en postkolonialisme