Call for proposals - Jij, ik, wij onderzoeken ons onderwijs

Donderdag 9 maart 2023 vindt het jaarlijkse onderwijsevenement van de UU plaats: het OnderwijsFestival (voorheen Onderwijsparade). Op dit evenement treffen docenten, studenten en medewerkers elkaar in verschillende sessies om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over kwaliteit en ontwikkelingen in het onderwijs. Op het festival is - net als de voorgaande vier jaren - speciale aandacht voor docenten en andere medewerkers die onderzoek doen naar hun eigen onderwijs (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL) en hun (research-informed) plannen, voortgang en resultaten daarover willen delen.

Docenten vanuit alle disciplines worden uitgenodigd om hun projecten gericht op het bevorderen van het leren van studenten te presenteren. Dit betreft onderwijsprojecten die research-informed zijn (bijv. door voort te bouwen op onderwijswetenschappelijke literatuur) of zelf systematisch en research-based onderwijs(verbeteringen) onderzocht hebben.

Oproep voor presentaties & posters

We nodigen docenten uit om een abstract in te dienen over dergelijke (onderzoeks)projecten en daarover plannen, voortgang of resultaten te delen. Docenten van wie een abstract wordt geselecteerd, zal worden gevraagd een pitch te geven of (bij een afgerond project) een poster te presenteren tijdens het OnderwijsFestival. Op de dag zelf is er veel ruimte voor vragen en discussie over de projecten. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Presentatie: een presentatie beschrijft een voorgenomen of net begonnen research informed onderwijsproject. Het doel hierbij is input krijgen of aanscherpen van de onderwijsverbetering of de onderzoeksopzet. Presentaties zullen thematisch worden ingedeeld in parallelsessies.
 • Poster: een poster beschrijft een afgerond research-informed onderwijsproject. De poster beschrijft de onderwijsverandering, de onderzoeksmethode, de resultaten en aanbevelingen voor andere docenten. De poster wordt getoond en toegelicht tijdens een postersessie. Posterpresentatoren wordt ook gevraagd een uitgebreider abstract te schrijven voor het abstract book dat gepubliceerd wordt in de Teaching and Learning Collection van de UU.

Het abstract wordt beoordeeld op in hoeverre het:

 • is gericht op beter doceren en leren van studenten (in specifieke of brede zin)
 • gebaseerd is op een systematische, empirische of theoretisch-conceptuele aanpak, d.w.z.:
  • het voortbouwt op en gebruikmaakt van bestaande kennis, bijvoorbeeld eerdere ervaringen of relevante literatuur en theorie;
  • het methoden en/of procedures beschrijft die worden gebruikt voor onderzoek naar doceren en leren van studenten of onderwijsbenaderingen (met betrekking tot het vakgebied) in het algemeen;
  • (enkel voor posters) een duidelijke beschrijving geeft van de resultaten en de conclusies die uit de resultaten kunnen worden getrokken;
 • een duidelijke focus en structuur heeft.

Deadline: Zend je bijdrage voor deze call in vóór vrijdag 27 januari 2023, 12:00 uur. Indieners horen uiterlijk op 10 februari of ze hun abstract kunnen uitwerken naar een poster.

Download hier het formulier voor het indienen van abstracts

Van 8 tot 11 november 2023 vindt de ISSOTL-conferentie plaats in Utrecht. Ook voor deze conferentie zullen docenten uitgenodigd worden research-informed onderwijsprojecten te presenteren. Dit kunnen dezelfde projecten zijn, hoewel het format voor de ISSOTL kan afwijken van het format van het OnderwijsFestival.