9 maart 2018

Annelien de Dijn benoemd tot hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis

Prof. dr. Annelien de Dijn

Per 1 januari is Annelien de Dijn benoemd tot hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis. De leerstoel is ondergebracht bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Onderzoek

Annelien de Dijn doet onderzoek naar de interactie tussen politiek en ideeën in de moderne tijd. Haar onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat hedendaagse politieke systemen en praktijken niet toevallig tot stand zijn gekomen, noch kunnen ze alleen worden gezien als het product van machtspolitiek of padafhankelijkheid. In plaats daarvan kregen de politieke systemen van vandaag in belangrijke mate vorm op basis van specifieke normatieve ideeën en waarden. Om de politieke wereld waarin we vandaag leven te begrijpen, moeten we dan ook de denkbeelden en beweegredenen in kaart brengen van de historische actoren die aan de grondslag lagen van de moderne politiek.

Bio

De Dijn haalde haar PhD in 2005 aan de Universiteit van Leuven. Daarna was zij verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan Columbia University, U.C. Berkeley en het Notre Dame Institute for Advanced Study. Vervolgens werkte zij van 2011 tot 2017 aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent. Voor haar geschiedkundig onderzoek verwierf ze verschillende subsidies, waaronder een Senior Research Fellowship van de Alexander von Humboldt Foundation.