Zo leer je het makkelijkst een tweede taal, aldus taalonderzoeker Marco Bril

Marco Bril in De Nacht Van…

'Dank' in verschillende talen. Foto: © iStock/ivosar
© iStock/ivosar

Universitair docent en onderzoeker psycholinguïstiek en Franse taalkunde Marco Bril is te gast in De Nacht Van… om te vertellen over zijn onderzoek naar taalinput en het belang ervan bij het leren van vreemde talen.

Blootstelling aan vreemde taal

“Taalinput is essentieel voor die taalontwikkeling”, stelt Bril. Taalinput houdt in dat je blootgesteld wordt aan de vreemde taal en dat je bekend raakt met klanken, woorden en het schrift van de taal. De input kan allerlei vormen aannemen, legt hij uit. Zo is het luisteren naar radioprogramma’s en muziek, het kijken van films en het lezen van boeken in de vreemde taal een vorm van taalinput.

Taalinput bij online les in coronatijd

Bril heeft onderzoek gedaan naar de invloed van online lesgeven in de coronaperiode op de taalverwerving van middelbare scholieren. “We hebben gekeken naar de taalinput die leerlingen krijgen vanuit de docent zelf”, zegt hij. Docenten spreken vaak de doeltaal tijdens de les en stellen op die manier de leerlingen bloot aan allerlei klanken en woorden.

Bril heeft de periode waarin online werd lesgegeven vergeleken met de periode waarin iedereen terugkeerde naar het klaslokaal, die hij allebei met terugwerkende kracht vergeleek met de situatie van voor de coronatijd. “In een online setting wordt de doeltaal veel minder gebruikt in het onderwijs ten opzichte van een niet-online setting”, vertelt hij. “Als je terugkomt in de klas na de coronaperiode zie je dat docenten al vrij snel het niveau oppakken van de periode ervoor.”