Dr. Marco Bril

Universitair docent
Frans
Language and education
m.bril@uu.nl

dr. Marco Bril is universitair docent (UD) en onderzoeker Psycholinguïstiek en Franse Taalkunde. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de psycholinguïstische aspecten van taalontwikkelingsprocessen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het tweede- en derdetaalverwervingsproces en tweetaligheid, maar ook op moedertaalverwerving en atypische taalontwikkeling. Middels experimenteel onderzoek bestudeert hij de psychologische, sociale, taalkundige en onderwijskundige factoren die het taalverwervingsproces beïnvloeden. Onderzoeksresultaten kunnen voor zowel de (taal-)onderwijspraktijk als de klinische praktijk van belang zijn.  

In lijn met zijn onderzoeksinteresses geeft Marco diverse BA- en MA-vakken op het gebied van taalverwervingstheorie, taaleducatie en experimenteel onderzoek. Hij is betrokken bij de BA Franse Taal en Cultuur, de minor Taalontwikkeling, de Educatieve Master, de Master Meertaligheid & Taalverwerving en het nationale Masterlanguage programma. Ook begeleidt hij BA-, MA- en PhD-onderzoek dat in het taalontwikkelingsdomein valt.

Daarnaast is Marco opleidingscoördinator van de BA Franse Taal en Cultuur, MA-scriptiecoördinator van de Educatieve Master Talen (Graduate School of Teaching), lid van de onderzoeksgroep Language & Education, lid van het stuurcomité van Going Romance Conference en reviewer voor verscheidene (internationale) wetenschappelijke journals zoals International Journal of Listening, Language Acquisition, Language Sciences en Journal of the European Second Language Association. Tevens is hij bestuurslid van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap en de internationale vereniging voor generatieve taalkunde.