"We moeten verschillen normaliseren"

Black lives matter © iStockphoto.com/Bastiaan Slabbers
© iStockphoto.com/Bastiaan Slabbers

De afgelopen maanden stonden in het teken van discussies over en demonstraties tegen racisme. Maar hoe definiëren we racisme? En hoe bannen we het uit onze samenleving? Dr. Remco Raben (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) werd erover geïnterviewd op Scientias.nl.

Dr. Remco Raben
Dr. Remco Raben

Wat is racisme?

Er zijn allerlei definities van 'racisme'. "In principe komt het allemaal op hetzelfde neer: het kwalitatief beoordelen van mensen op basis van de vermeende erfelijke kwaliteiten van het ras, waartoe mensen behoren," legt Raben uit. Volgens hem kunnen die beoordelingen doorwerken in instituties, maar uit racisme in Nederland zich vaak ook juist in kleinere en daardoor minder grijpbare voorvallen. Al deze vormen van racisme hebben echter dezelfde oorsprong: ons koloniaal verleden.

Diversiteit normaliseren

Al eeuwenlang wordt er nagedacht over hoe racisme uit de samenleving geweerd kan worden. "Ik ben een sterke voorstander van verplichte quota," zegt Raben. "Witte mannen kiezen nu eenmaal witte mannen en we moeten nu juist rolmodellen scheppen." We moeten niet de ervaringen van mensen van kleur als uitzondering zien, maar verschillen en diversiteit normaliseren.