Waarom kunnen we nog niet allemaal per post stemmen?

Brievenbus © iStockphoto.com/zmeel
© iStockphoto.com/zmeel

In de Amerikaanse verkiezingen stemde bijna de helft van alle kiezers per post. Waarom zijn in Nederland de mogelijkheden om per post te stemmen nog zo beperkt? "Ik denk dat het een democratie past als alle kiezers hun stem per post uit mogen brengen," zegt prof. dr. James Kennedy (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) in Trouw.

Prof. dr. James Kennedy
Prof. dr. James Kennedy

Gelijke kansen

Volgens Kennedy geeft stemmen per post iedereen gelijke kansen. Dat is tijdens de coronacrisis extra belangrijk, maar in het ideale geval ook in 'normale' tijden net zo belangrijk zijn: de mogelijkheid om te kunnen stemmen per post verlaagt namelijk de drempel om te gaan stemmen. Dit was ook zo tijdens de Amerikaanse verkiezingen, waar veel Amerikanen niet per post stemden uit angst voor corona, maar omdat het simpelweg makkelijker was.

Veel Europeanen stemmen per post

Ook in landen als Zwitserland en Duitsland wordt veel per post gestemd. Nederland kan in deze voetsporen volgen, ook als het om de mogelijke gevaren van stemmen per post gaat. "Het aantal fraudemeldingen blijft gering, omdat er effectieve maatregelen zijn ingebouwd die fraude bestrijden," zegt Kennedy. Hij hoopt dat hier in de toekomst een voorbeeld aan genomen wordt. "Ik heb sympathie voor het kort geding dat is ingediend om ook kwetsbare Nederlanders onder de 70 jaar het recht te geven om per post te stemmen. Maar ik zou dit recht niet willen beperken tot deze coronatijd."