Waarom er een racisme-verdelgingsteam moet komen

Anti-racisme protest © iStockphoto.com
Anti-racismedemonstratie op de Dam, Amsterdam © iStockphoto.com

De afgelopen weken zijn er veel anti-racisme protesten geweest in Nederland. Prof. dr. Rosemarie Buikema (Genderstudies) spreekt in het AD over hoe we racisme verder kunnen bestrijden.  

 

Veel onderzoek wijst uit dat mensen met een niet-westerse achternaam moeilijker aan een baan of huurhuis komen

"We hebben geconstateerd dat institutioneel racisme er is en dat dit zit ingebakken in onze instituties, in de manier waarop bijvoorbeeld onze arbeidsmarkt of huisvesting werkt. Veel onderzoek wijst uit dat mensen met een niet-westerse achternaam moeilijker aan een baan of huurhuis komen. Dát is institutioneel racisme; dat het moeilijker is om toegang te krijgen tot waar je recht op hebt."

Naleving van Artikel 1 

"Dat is een probleem van de overheid. Bedrijven moeten quota instellen, maar de autoriteit moet checken of Artikel 1 wordt nageleefd. En sancties ontwikkelen als de wet niet wordt nageleefd, wat bijvoorbeeld door middel van de oprichting van een ‘Nederlandse Emancipatie Autoriteit’ zou kunnen.”