7 januari 2019

Verbazing over beschikbaarheid boeken van radicale moslims op terroristenafdeling gevangenis

Huis van Bewaring Noordsingel Rotterdam. Foto door Wim Hoppenbrouwers, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Op 4 januari verscheen een artikel op NOS.nl waarin dr. Joas Wagemakers (Religiewetenschap) ingaat op de vraag of het beschikbaar stellen van boeken van radicale moslims in de gevangenis gevaarlijk is. 

Dr. Joas Wagemakers

Afgelopen week werd bekend dat Jihadisten die zitten opgesloten op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught via de bibliotheek boeken kunnen bestellen van radicale moslims. Vormt de beschikbaarheid van dergelijke boeken een gevaar en moet men ze verbieden? 

interpretatie

Of dergelijke boeken gevaarlijk zijn "is helemaal afhankelijk van hoe iemand het uitlegt", aldus Wagemakers op NOS.nl. "Voor de één kan het radicaliserend werken, voor de ander juist andersom". Of ze een gevaar vormen, is dus afhankelijk van de interpretatie van de lezer. Dat de boeken verboden zullen worden is in elk geval onwaarschijnlijk, vanwege de vrijheid van godsdienst in Nederland.