Universitair en hbo-onderzoek kan soms erg op elkaar lijken, zegt Simon Polinder

Simon Polinder in ScienceGuide

Research by Design © iStockphoto.com/Geber86
© iStockphoto.com/Geber86

Praktijkgericht onderzoek en community engaged learning – gaat onderzoek op universiteit en hogeschool niet te veel op elkaar lijken? Onderzoeker Simon Polinder is goed bekend met de werkwijze van beide instellingen en vertelt meer in ScienceGuide.

Praktijkgericht

Het onderzoek aan beide instellingen kan erg overeenkomen, beaamt Polinder. Aan de universiteit begint het misschien eerder vanuit een kennisdoel en bij hogescholen meer vanuit een praktijk- of ontwerpdoel, maar alle drie de doelen komen in zowel universitair als hbo-onderzoek terug.

Zelf doet Polinder onderzoek naar religieuze leiders en hun rol bij extremistische conflicten in Nigeria en Kenia, als onderdeel van het project Reimagening Religion, Security and Social Transformation. Of zijn onderzoek praktijkgericht is? “Dat ligt eraan wat je onder praktijkgericht onderzoek verstaat”, zegt hij.

Zijn onderzoek is begonnen met een kennisvraag, wat aansluit bij onderzoek zoals we dat van universiteiten gewend zijn. Maar vanaf het begin was het duidelijk dat het de praktijk zou dienen en die praktijkgerichte kant is meer typisch voor hbo-onderzoek.

Community engaged learning

Polinder wijst ook op de driehoek werkveld-onderzoek-onderwijs in het hbo, waarbij werkveld en onderzoek vaak in dienst staan van het onderwijs. “Aan de universiteit is dat nog minder prominent aan de orde – hoewel community engaged learning bij de Universiteit Utrecht wel veel aandacht krijgt.”

De verschillen zijn er dus, al naderen hbo en universiteit elkaar steeds meer. Van Polinder hoeft het onderzoek op de instellingen ook niet per se te verschillen. “Wetenschap van het allerhoogste niveau nastreven, dat blijft het belangrijkst.”

Meer informatie
Lees meer in ScienceGuide