31 januari 2019

Joas Wagemakers in Nederlands Dagblad

"Uitvoering fysieke gebedshandelingen niets waard zonder juiste intentie"

© iStockphoto.com

Op 25 januari verscheen een opiniestuk, 'Neem de ernst van religieuze rituelen serieus', van dr. Joas Wagemakers (Religiewetenschap) in Nederlands Dagblad

Dr. Joas Wagemakers

Afgelopen jaar ontstond er discussie nadat was gebleken dat kinderen tijdens schoolexcursies naar moskeeën werd gevraagd de handelingen van het islamitisch gebed uit te voeren. Men vroeg zich af of dat wel van niet-islamitische kinderen gevraagd kon worden. 

indoctrinatie

De SGP en Stichting Civitas Christiana mengden zich in de discussie. Waar de SGP vooral de geringe betekenis die kinderen aan de handelingen toeschrijven benadrukte, maakte Stichting Civitas Christiana zich vooral zorgen om islamisering en indoctrinatie. "Het idee van Stichting Civitas Christiana dat de ‘biddende’ kinderen blootstaan aan Turkse propaganda en daarmee onderdeel worden van een ‘islamitische veroveringsstrategie’ via bekering tot de islam is nogal absurd", aldus Wagemakers in Nederlands Dagblad.

uiting van begrip

De zorg van de SGP daarentegen "toont het besef dat dit een voor moslims belangrijk ritueel is dat niet zomaar en onnadenkend uitgevoerd moet worden". Niet meebidden tijdens het gebed van een andere godsdienst is niet "per se een teken van vijandigheid, maar een uiting van begrip van de ernst van religieuze rituelen", concludeert Wagemakers.