30 september 2019

Kijk het wetenschapsbeleid af bij de Duitsers

© iStockphoto.com

"Het kabinet heeft een volstrekt gebrek aan visie op de wetenschap", schreef prof. dr. Birgit Meyer (Religiewetenschap) op 24 september in de NRC

"Prinsjesdag bezorgde mij een enorme kater. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat verder bezuinigen op het hoger onderwijs en er komen geen extra investeringen", opent Meyer het artikel. "Het afgelopen decennium zag ik een alsmaar groeiende kloof tussen het aanzien van de Nederlandse geesteswetenschappen op het internationale vlak enerzijds, en de miskenning van het werk dat hun beoefenaren doen door het ministerie van OCW anderzijds."

Draagvlak 

"De voorstelling van de bètatechnische studies als waardevoller en nuttiger dan de rest, is typerend voor een – helaas – breder gedeelde kijk op het wetenschappelijke veld, waardoor het draagvlak en het aanzien van de geesteswetenschappen zeer ten onrechte worden verminderd."

Duitsland 

"Ik vrees dat bij het doorzetten van de koers van dit kabinet het geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland, ondanks alle internationale waardering, verder zal verschralen. En dit terwijl juist Duitsland – het land waarin wetenschap tot enkele jaren geleden weinig internationaal gericht was – zich opmaakt om Europa’s leidende onderzoeksnatie te worden."

Prof. dr. Birgit Meyer. Foto Ed van Rijswijk
Prof. dr. Birgit Meyer. Foto Ed van Rijswijk

Birgit Meyer 

Birgit Meyer is religiewetenschapper en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.