Prof. dr. Birgit Meyer

Hoogleraar
Religiewetenschap
Religiewetenschap
b.meyer@uu.nl

Opgeleid als cultureel antropoloog en met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar religie in Ghana, bestudeer ik religie vanuit een materieel en postcoloniaal perspectief. Daarbij ligt mijn focus op de concrete wijze waarop religie door het samenspel van mensen en dingen gestalte krijgt. Wat mij aan religie blijft fascineren is de inzet van tastbare vormen om een besef van een andere, door betrokkenen als transcendent ervaren werkelijkheid op te roepen, die als leidraad voor zingeving en als een moreel komaps fungeert. Wetenschappelijk onderzoek naar religie langs deze lijn is van centraal belang voor een beter begrip van spanningen en mogelijke synergieen in het samenleven van mensen met verschillende geloofsopvattingen in huidige hoogst diverse samenlevingen. Geleefde religie is voor mij daarbij even belangrijk als de omgang met niet meer functionele religieuze vormen in seculiere contexten als musea, kunst en entertainment. In mijn werk streef ik naar een synthese tussen empirisch onderzoek en theoretische reflectie in een brede multidisciplinaire setting. Zwaartepunten van mijn  onderzoek door de tijd heen zijn religie in Afrika; de opkomst en populariteit van globale pinksterkerken; religie, populaire cultuur en erfgoed; religie in (post)koloniale settings; religie en media; religie en de publieke sfeer; religieuze visuele cultuur; en zintuigen en esthetiek.

Leeropdracht
Hoogleraar religiewetenschap
Oratiedatum
19-10-2012