Joodse Studies onder druk

Vrouw met palmtak leert over het Jodendom, Jan Luyken, 1702 © Rijksmuseum
Vrouw met palmtak leert over het Jodendom, Jan Luyken, 1702 © Rijksmuseum

Joodse Studies lijkt in de laatste jaren langzaam maar zeker te verdwijnen. Dat is een kwalijke zaak, schrijft dr. Eric Ottenheijm (Filosofie en Religiewetenschap) samen met Willem van Henten en Kyra Gerber in Trouw.

Dr. Eric Ottenheijm
Dr. Eric Ottenheijm

Het belang van Joodse Studies

"Joden en Jodendom zijn een integraal onderdeel van de Europese geschiedenis en cultuur," schrijven de drie wetenschappers. "Bovendien is het antisemitisme verre van weg in de Nederlandse samenleving en internationale politiek, en aandacht daarvoor blijft helaas hoogstnoodzakelijk." Daarnaast kan de wetenschap door Joden en Jodendom te bestuderen veel leren over de verhouding tussen dominante culturen en minderheden.

Nieuwe leerstoelen

Hoe moeten we de verdwijning van Joodse Studies tegengaan? Aan sommige universiteiten worden posities gecreëerd die volledig gericht zijn op het Jodendom, maar dat alleen is niet genoeg. "Het verlossende woord ligt bij de universiteitsbesturen in Leiden, Utrecht, Nijmegen, en Groningen: faciliteer, idealiter in samenspraak, de grondslagen van Joodse studies in Nederland en neem het initiatief tot nieuwe leerstoelen."