Het belang van de narratieve geneeskunde

Narritieve geneeskunde © iStockphoto.com
Connectie met patiënten © iStockphoto.com

De geesteswetenschappen, geneeskunde en kunsten lijken misschien ver van elkaar verwijderd, maar zijn dat niet. De Nieuwe Utrechtse School brengt deze gebieden met elkaar in gesprek, onder andere door onderwijs aan te bieden over de 'Medical Humanities'. Marketingsfacts interviewde dr. Megan Milota over haar rol als docent in dit programma.

Dr. Megan Milota

Een menselijkere benadering

Milota werd aangenomen aan de Universiteit Utrecht om geneeskundestudenten een bredere kijk te geven op medische beroepen. Dit stimuleert ze door de kunsten te integreren in het onderwijs: bij de vakken van Medical Humanities geeft ze les over de rol van verhalen in de geneeskunde. "Het ultieme doel is om artsen een menselijkere benadering mee te geven," legt ze uit.

Geneeskunde vs geesteswetenschappen

Een van Milota's projecten is de cursus Narratieven in de Geneeskunde, waar ongeveer de helft van de studenten van medische opleidingen komt en de andere helft uit de Geesteswetenschappen. "Tien weken lang behandelen we verhalen over ziekte-ervaringen op een bepaald gebied," vertelt ze. "Aan het eind organiseren we een Verhalenpoli. Patiënten kunnen dan een half uur lang ongestoord hun verhaal vertellen. De studenten luisteren en vertellen daarna om de beurt wat ze hebben gehoord. Dan merk je: een student van Geesteswetenschappen hoort andere dingen dan een student Geneeskunde."

De menselijke eigenschappen

Ook denkt Milota na over wat een goede arts maakt in een wereld waarin kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaat spelen. "Als technologie steeds meer werk overneemt – een ontwikkeling die al gaande is – wat maakt je dan waardevol als arts? Dat zijn volgens mij de menselijke eigenschappen. Empathie, meedenken met iemands verhaal." zegt Milota. Daar ligt de waarde van de narratieve geneeskunde: het begrijpen van verhalen maakt een betere connectie met patiënten mogelijk.