17 januari 2019

Dan Hassler-Forest over inclusief casten

© iStockphoto.com/ollo
© iStockphoto.com/ollo

Op 13 januari sprak dr. Dan Hassler-Forest (Media en Performance Studies) in het Parool over inclusief casten.

Mag een heteroacteur een homoseksueel personage spelen? In Hollywood is een debat gaande waarin dergelijke vragen centraal staan. Volgens Hassler-Forest gaat het niet om wat mag, maar om de onderliggende machtsverhoudingen. "Heel lang was de filmindustrie, met name in Amerika, het domein van witte heteroseksuele mannen. Zij bepaalden welke films gemaakt werden, maar ook vanuit welk perspectief. Dat is nu aan het verschuiven: we worden meer bewust van de disproportionele representatie van deze groep", aldus Hassler-Forest. 

Heel lang was de filmindustrie met name in Amerika het domein van witte heteroseksuele mannen
Dr. Dan Hassler-Forest. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Dan Hassler-Forest

Mag-dan-helemaal-niks-meerreflex

De discussie raakt de kern van wat het acteurschap inhoudt: acteurs doen zich per definitie voor als iemand die ze niet zijn. Volgens Hassler-Forest is het makkelijk om in een 'mag-dan-helemaal-niks-meerreflex' te schieten. "Het gaat om machtsverhoudingen en de manier waarop Hollywood omgaat met stereotyperingen", stelt Hassler-Forest. Tevens is belangrijk om te kijken hoe een film tot stand komt. Vanuit welk perspectief is de film gemaakt? En zijn de mensen over wie het gaat betrokken bij de realisatie van de film?

Dan Hassler-Forest 

Dan Hassler-Forest is mediawetenschapper en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.