Beta-studenten vertellen hoe het is om na 1,5 jaar weer terug te zijn op de campus. Vraag je je af wat de invloed van het coronavirus zal zijn op het volgen van jouw studie? Bezoek onze corona FAQ voor studiekiezers.


Wil jij weten…

•    Hoe je een app ontwerpt die mensen helpt hun eet-, slaap- of studeergedrag te verbeteren?
•    Hoe bedrijven de big data die ze verzamelen verantwoord gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van hun apps?
•    Hoe je een ICT-toepassing ontwikkelt die de strategie van de organisatie én zijn medewerkers goed ondersteunt?

Als je één of meer van deze vragen met “Ja” kan beantwoorden, dan is de studie Informatiekunde iets voor jou. 

De schakel tussen mens, maatschappij/organisatie en ICT

Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De afgelopen jaren is de menselijke kant van ICT steeds belangrijker geworden. Bedrijven focussen zich steeds meer op de user experience (UX) en het strategisch inzetten van ICT-systemen en data. Zij zoeken dan ook professionals die de schakel zijn tussen mens, maatschappij/organisatie en ICT. Bij Informatiekunde word jij opgeleid tot deze professional en kan je bijvoorbeeld aan de slag als ux-designer of data-analist. 

De menselijke kant van ICT

Bij deze opleiding ligt het accent op de menselijke kant van ICT. Je leert hoe je technologie kunt toepassen in (e-)business, het onderwijs, de gezondheidszorg of privé. Ook onderzoeken we de gevolgen van ICT-gebruik voor het handelen van mens, maatschappij en organisatie. Hierbij zorg je niet alleen dat er een gebruiksvriendelijke ICT-toepassing ontworpen wordt. Je zorgt ook dat deze op de juiste manier geïmplementeerd wordt in de organisatie en daarmee het juiste resultaat oplevert. 
 

Brede opzet en veel keuze

De studie Informatiekunde draait om drie pijlers: Mens, maatschappij / organisaties & ICT.

Informatiekunde driehoek

De studie is hierdoor breed opgezet. Je kunt je verdiepen in:

•    Informatiesystemen
Hoe kan technologie organisaties en bedrijven optimaal ondersteunen, en wat is jouw rol daarin?

•    Mens-technologie interactie
Hoe werken mensen en systemen optimaal samen?

•    Kennis en data analytics
Hoe kun je kennis creëren uit big data en deze verantwoord toepassen?

Het vakkenpakket van Informatiekunde is divers. Zo krijg je naast technische vakken, ook vakken over communicatie, cognitie, beleid en management. Daarnaast heb je veel keuzeruimte. Zo kun je een kwart van je vakken buiten de opleiding Informatiekunde volgen en kan je een gedeelte van je studie in het buitenland volgen.

 

 

Je staat er niet alleen voor, je werkt in een team en leert met elkaar samen te werken binnen een project met alle verantwoordelijkheden die erbij spelen.
Ans de Nijs, student Informatiekunde
  • Student Inge van informatiekunde
    "Een absoluut pluspunt is de flexibiliteit die mij de mogelijkheid bood om dat te gaan doen wat ik nodig had en wat ik interessant vond."
  • Beer Kwantes, student informatiekunde
    "Mijn tip is dan ook om, ondanks de uitdagende opdrachten van de bachelor zelf, een bijbaantje binnen de IT te zoeken."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 12.336 (EU), € 14.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Bètawetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56842