Studieprogramma

De hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormIndicatie van tijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcollege10%
Practicum10%
Zelfstudie40%
Groepswerk20%

De colleges zijn voor 80% in het Nederlands. Ongeveer 90% van de literatuur is in het Engels.

Groepsgroottes

Er zijn gemiddeld 140 eerstejaarsstudenten die aan de opleiding Informatiekunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 120 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Studiepaden

De opleiding biedt drie studiepaden aan. Deze bestaan elk uit 4 vakken. Je kan ook meerdere studiepaden combineren door middel van je keuzevakken.  

  1. Informatiesystemen: hoe kan innovatieve technologie organisaties en maatschappij efficient, effectief en zinvol ondersteunen? 
  2. Mens-technologie interactie: hoe werken mensen en systemen optimaal samen? 
  3. Kennis en data analytics: hoe kun je kennis creëren uit big data en deze verantwoord toepassen? 

Buiten de studiepaden om heb je veel keuzevrijheid. Zo kun je je studieprogramma helemaal aanpassen aan je eigen interesses. Het is ook mogelijk om een kwart van je vakken buiten de opleiding Informatiekunde volgen of een gedeelte van je studie in het buitenland te doen. 

Keuzevakken 

Hoewel er in het tweede jaar ook nog twee verplichte vakken zijn, spelen keuzevakken hier een veel grotere rol. In je studie zitten zes informatiekunde-keuzevakken (zie ook alle vakken binnen de stippellijn in het overzicht). Hiervoor kies je in je tweede en derde jaar in ieder geval voor het voltooien van één studiepad. Bekijk voor meer informatie de alinea Studiepaden. 

Naast het voltooien van een studiepad, kies je nog twee vakken, namelijk de gebonden keuzevakken. Dit zijn vakken uit een ander studiepad en/of één of twee vakken van de 7 Informaticakeuzevakken (in het licht geel afgebeeld). 

Studieprogramma Informatiekunde

Studielast

In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege of practicum. De overige 24 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in Utrecht Science Park. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatiekunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. Tijdens het begin van periode 2 in jaar 1 nodigt de studieadviseur studenten uit met tegenvallende resultaten en biedt hen ondersteuning met o.a. studieplanning.