Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

  • Hoorcollege: 20%
  • Werkcollege: 10%
  • Practicum: 10%
  • Zelfstudie: 40%
  • Groepswerk: 20%

De colleges zijn voor 80% in het Nederlands. Ongeveer 90% van de literatuur is in het Engels.

Groepsgroottes

Er zijn gemiddeld 140 eerstejaars studenten die aan de studie Informatiekunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 120 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

keuzevakken 

Hoewel er in het tweede jaar ook nog twee verplichte vakken zijn, spelen keuzevakken hier een veel grotere rol. In je studie zitten 6 informatiekunde-keuzevakken. Hiervoor kies je in je tweede en derde jaar vakken uit de volgende studiepaden:

  • Informatiesystemen 
  • Mens-Technologie Interactie 
  • Kennis en Data Analytics

Daarnaast heb je ook nog 6 vrije keuzevakken, die je naar eigen inzicht kunt kiezen.

Jaar 1
Blok 1
Mens, maatschappij en ICT
Je ontwikkelt een visie op het individu en de groep in de informatiemaatschappij, de problemen, gevaren en mogelijkheden hierin en de rol die ICT daarbij speelt.
Datamodelleren
Databases zijn alomtegenwoordig in de huidige informatiemaatschappij en behoren tot de kern van (webgebaseerde) bedrijfsmatige applicaties. De cursus Datamodelleren laat de student kennis maken met het ontwerpen van databases, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op conceptuele datamodellering.
Blok 2
Informatieuitwisseling
In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie.
Computationeel denken
In dit vak leer je de programmeertaal Python die in de wetenschap en industrie veel gebruikt wordt om allerlei kleine en grote taken te verrichten, zoals analyse van data en tekst, visualisatie, voor deep learning, en nog veel meer. Daarnaast behandelen we een aantal onderdelen van de information retrieval, het vakgebied dat gaat over de ontwikkeling van zoektechnologie. Beide lijnen komen bij elkaar in de afsluitende opdracht van het werkcollege: zelf een eenvoudige zoekmachine programmeren in Python.
Blok 3
Organisaties en ICT
Je bestudeert de basisprincipes van organisaties en management (organisatietypologieën, arbeidscoördinatie- en structureringsvraagstukken) en de toepassing en het effect van ICT op een organisatie.
Ontwerpen van interactieve systemen
In dit vak leer je interactieve systemen en apps vanuit gebruikersperspectief te ontwerpen. Hiervoor doe je kennis op over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Ook maak je kennis met een aantal methoden om interactieve systemen te evalueren.
Blok 4
Procesmodelleren
In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie.
Informatiekunde introductieproject
In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwikkelen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte.
Jaar 2
Blok 1
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Je maakt kennis met onderzoeksmethoden en -technieken. Je leert o.a. wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bestuderen, analysetechnieken selecteren en deze toepassen in een eenvoudig onderzoek.
Cognitie en Emotie (keuzevak)
In het vak Cognitie en Emotie behandelen we cognitieve processen (zoals waarnemen, verwerken, gebruiken en onthouden van informatie), emoties en de wisselwerking tussen beide. De aandacht gaat vooral uit naar de rol van deze fenomenen in het ontwerp en gebruik van ICT. Dit vak is onderdeel van het studiepad Mens-Technologie Interactie.
Data analytics (keuzevak)
Dit vak gaat over data mining en de analyse van grote hoeveelheden data, speciaal op het terrein van gezondheids- en levenswetenschappen. Dit vak is onderdeel van het studiepad Kennis en Data Analytics.
ARCHITECTUUR VAN DIGITALE ECOSYSTEMEN (keuzevak)
Je bestudeert hoe computers zijn opgebouwd en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder wordt aandacht besteed aan (draadloze) computernetwerken, telefoneren over het internet en beveiliging. Dit vak is onderdeel van het studiepad Informatiesystemen.
Blok 2
Systeemontwikkelingsmethoden
Je leert grote softwaresystemen systematisch te construeren aan de hand van ontwerpprincipes, de modelleertaal UML, design patterns, refactoring, projectplanning en documenteren/testen van software.
Productsoftware (keuzevak)
Je houdt je bezig met het belang van de productsoftware industrie voor de maatschappij en de facetten die een rol spelen voor informatiekundigen, zoals productarchitectuur en licensing. Dit vak is onderdeel van het studiepad Informatiesystemen.
PERSUASIVE TECHNOLOGIES (keuzevak)
In deze cursus bestuderen we dan ook hoe de nieuwe interactiemethoden kunnen bijdragen aan het vakgebied van de persuasieve technologie. In dit vakgebied wordt gekeken naar apparaten zoals computers die bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Dit vak is onderdeel van het studiepad Mens-Technologie Interactie.
APPLICATIONS OF MACHINE LEARNING (keuzevak)
In dit vak zal je voortbouwen op de kennis die je al hebt verkregen in het studiepad Kennis en Data Analytics.
Blok 3
STRATEGIC MANAGEMENT VAN ORGANISATIES EN ICT (keuzevak)
Je maakt kennis met alle aspecten die horen bij het runnen van een bedrijf. In een gesimuleerde zakelijke omgeving neem je het op tegen andere teams om het meest succesvolle bedrijf te worden. Dit vak is onderdeel van het studiepad Informatiesystemen.
USABILITY ENGINEERING AND USER EXPERIENCE (keuzevak)
Je richt je op beschikbare methodes om de bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren/optimaliseren (taak- en requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken). Dit vak is onderdeel van het studiepad Mens-Technologie Interactie.
Interactie-technologie (keuzevak)
Prettige interactie tussen mens en computer is een essentieel aspect van goede software. In dit vak onderzoeken we hoe nieuwe technologieën daaraan bij kunnen dragen, bij voorbeeld embedded systems en computer vision.
Game-ontwerp (keuzevak)
In dit vak maak je kennis met game design. Je bestudeert het ontwerp van de game, de rol van de ontwerper en de wereld van game ontwikkeling.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 4
Information Security (keuzevak)
Informatiebeveiliging is voor iedereen van belang: denk eens aan de privacykwesties rondom sociale media of de virussen en andere malware die onze computers bedreigen. Dit vak behandelt de voornaamste aspecten van de beveiliging van informatie en computers. Dit vak is onderdeel van het studiepad Informatiesystemen.
GAMIFICATION & APPLIED GAMES (keuzevak)
In dit vak bestudeer je maatschappelijke toepassingen van games, bij voorbeeld voor onderwijs, training en simulatie. Hoe moeten games ontworpen worden om effectief bepaalde kennis, vaardigheden of attitudes te ontwikkelen? Dit vak is onderdeel van het studiepad Mens-Technologie Interactie.
Knowledge-intensive process analysis (keuzevak)
In dit vak focus je op de relatie tussen beschikbare data in een bedrijf of organisatie en de kennis dat gebruikt wordt om deze data te verwerken. Dit vak is onderdeel van het studiepad Kennis en Data Analytics.
Recht en informatica (keuzevak)
Je maakt kennis met de juridische aspecten van informatica (aansprakelijkheid, computercriminaliteit, privacybescherming) en met de belangrijkste informaticatoepassingen binnen het recht.
Graphics (keuzevak)
In dit vak maak je kennis met computer graphics zoals het verwerken van visuele en ruimtelijke data van een computer
RESPONSIBLE DATA SCIENCE (keuzevak)
In dit vak zal je in teamverband een praktische oplossing vinden voor een ethische kwestie die veroorzaakt is door het gebruik van data science in de zorgsector. Dit vak is onderdeel van het studiepad Kennis en Data Analytics.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Jaar 3
Blok 1
COMPUTERARCHITECTUUR EN NETWERKEN (keuzevak)
Je bestudeert hoe computers zijn opgebouwd en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder wordt aandacht besteed aan (draadloze) computernetwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.
BEELDVERWERKING (keuzevak)
Je leert de basisvaardigheden voor het ontwikkelen van digitale beelden, zoals grey value operations en simple spatial operations.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 2
LOGICA VOOR INFORMATICA (keuzevak)
Je maakt kennis met een formele benadering van de propositie- en predikatenlogica. Ook komen deductieve benaderingen zoals natuurlijke deductie en Hilbert-stijl axiomatische systemen en resolutie aan.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 3
Bachelorscriptie Informatiekunde (Onderzoeksproject)
Individueel onderzoeksproject ter afsluiting van je bacheloropleiding; dit geldt voor 2 vakken en je kunt er voor kiezen om dit fulltime in 1 periode of parttime verspreidt over 2 perioden te doen.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 4
Bachelorscriptie Informatiekunde (Onderzoeksproject)
Individueel onderzoeksproject ter afsluiting van je bacheloropleiding; dit geldt voor 2 vakken en je kunt er voor kiezen om dit fulltime in 1 periode of parttime verspreidt over 2 perioden te doen.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.

Studielast

In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege of practicum. De overige 24 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in Utrecht Science Park. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatiekunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. Tijdens het begin van periode 2 in jaar 1 nodigt de studieadviseur studenten uit met tegenvallende resultaten en biedt hen ondersteuning met o.a. studieplanning.