Na de opleiding

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelordiploma Informatica. Als je de richting Gametechnologie hebt gevolgd krijg je hier een speciale aantekening Gametechnologie op.

Wat kun je met een academisch diploma?

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.

Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; 74% van de studenten gaat verder met een master (bron: 1CijferHO - VSNU, oktober 2021).

Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap of je zoekt een baan in het bedrijfsleven, in de beleids- of adviessector en in het onderwijs. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd. 
Bekijk de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Informatica gecombineerd met een master.

Aansluitende masters

Hieronder zie je de masters van de Universiteit Utrecht die aansluiten op de bachelor Informatica. Dit wil niet zeggen dat je direct toelaatbaar bent. Bekijk altijd de toelatingsvoorwaarden van de master die je wilt gaan doen. De master Game and Media Technology sluit het beste aan op de richting Gametechnologie.

Computing Science

Vooruitstrevende concepten, analysetechnieken en ontwerpmethoden vormen het fundament van moderne software- en informatiesystemen.

Software systemen kunnen een weg banen door onoverzichtelijke grote hoeveelheden informatie. Hierdoor zijn snelle en praktische oplossingen binnen handbereik voor problemen die het menselijk brein niet aankan. Zonder dit zou het op Schiphol een enorme chaos zijn, zou een supermarkt niet de juiste voorraden klaar hebben liggen en zou een ziekenhuisarts minder goed een diagnose kunnen stellen. Computing Science biedt een mix van theoretisch en praktisch onderwijs aan, van ontwerpen en (data)analyse tot plannen en besluitvorming.

Na je studie kun je alle kanten op; je kunt bijvoorbeeld je PhD (promotie) halen of aan de slag in het bedrijfsleven, zoals bij een technologisch bedrijf als Google.

Lees meer

Game and Media Technology

Dit masterprogramma gaat over de technologische aspecten van gaming en multimedia.

Je leert over techniek voor het modelleren van (virtuele) werelden. Kennis van kunstmatige intelligentie, rekenmodellen, beeldgebruik, meerdere technologieën en simulatie van lichamelijke bewegingen vormen de basis voor goede toepassingen. Denk dan aan spellen, vluchtsimulators en brandweertrainingen.

Gaming en multimedia hebben een belangrijke plek ingenomen in onze maatschappij. De bedrijfstak is in de laatste jaren de filmindustrie voorbijgestreefd en heeft voor grote stappen in de ontwikkeling van software en hardware gezorgd. 

Lees meer

Artificial Intelligence

Het vakgebied Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich razendsnel.

Een paar voorbeelden:

  • spraakherkenning, bijvoorbeeld in smart phones of gezelschapsrobots, is al helemaal ingeburgerd
  • virtuele karakters zoals in computer games en simulaties worden steeds beter en meer natuurgetrouw, wat leidt tot betere, interessantere en nuttigere game-ervaringen
  • menselijke cognitieve functies worden verbeterd door een directe link te maken tussen hersenen en een computer
  • in Californië rijden al onbemande auto's uitgerust met sensors en GPS die je naar je bestemming brengen
  • IBM’s Watsonsysteem, dat de beste menselijke spelers versloeg in de populaire Amerikaanse TV quiz Jeopardy, laat zien dat grootschalige kennissystemen op basis van internet mogelijk zijn.

Het masterprogramma Artificial Intelligence biedt een unieke geïntegreerde en moderne benadering vanuit informatica, logica, cognitie, psychologie, filosofie en taalwetenschap. 

Lees meer

Business Informatics

In dit masterprogramma combineer je theorieën, methoden en technieken van bedrijven en organisaties met de wereld van de ICT, afgestemd op de huidige behoeften van de arbeidsmarkt.

De theoretische en praktische vakken hebben één belangrijke filosofie: als student moet je zowel technische als bedrijfskundige kennis hebben om de brug tussen ICT en organisaties te kunnen slaan. Een deel van de vakken is verplicht, verder kun je vakken kiezen uit Business Informatics of andere ICT-masterprogramma's. 

Lees meer

Biofabrication

Het menselijk lichaam is niet in staat om zelf complete organen te vervangen. Dankzij de opkomende regeneratieve geneeskunde, kunnen we het lichaam helpen om verloren weefsel en organen te herstellen. In de master Biofabrication leer je meer over de technologie voor het maken van weefsels, waaronder het 3D-bioprinten. Deze technologie kan niet alleen worden toegepast in onderzoek binnen de regeneratieve geneeskunde, maar ook voor het testen van medicijnen, het bestuderen van biologische processen en ziektes en voor medische therapeutische producten.

De master is een samenwerking van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Universiteit van Würzburg (Duitsland) in Europa met Queensland University of Technology (Brisbane) en University of Wollongong in Australië. Als Nederlandse student volg je het eerste jaar van het programma in Utrecht. In het tweede jaar ga je voor een onderzoeksproject en aanvullende cursussen naar een Australische universiteit . Zo heb je als student, dankzij deze samenwerking, de mogelijkheid om een double degree te behalen. 

Lees meer

Bioinformatics and Biocomplexity

Het leven is een van de meest complexe systemen om te bestuderen, omdat het een veelvoud van op elkaar inwerkende niveaus omvat. Voorbeelden zijn de verspreiding van zenuwpulsen langs axonen en de ingewikkelde patroonvormingsprocessen die optreden tijdens multicellulaire ontwikkeling. 

Dit interdisciplinaire masterprogramma duikt diep in bioinformatische data-analyse, modellering en simulatie van biocomplexiteit. Je leert de theoretische basis en fundamentele technieken die relevant zijn voor bio-informatica en / of biocomplexiteit, en hoe deze methoden toe te passen en te herontwikkelen om complexe biologische onderzoeksvragen te beantwoorden.

Bio-informatici en biocomplexiteitswetenschappers vind je in laboratoria, zoals in het ziekenhuis om nieuwe genen te ontdekken die een bepaalde ziekte veroorzaken. Of, bij onderzoeksinstituten en bedrijven die nieuwe medicijndoelen bestuderen, ecologische modellen verkennen of gewasopbrengsten verbeteren. 

Lees meer

History and Philosophy of Science

Verdiep je vanuit een historisch en filosofisch perspectief in de unieke mix van fundamenten, uitvoering en cultuur in de wetenschap!

Hoe is de historische ontwikkeling van de wetenschap verlopen? Welke theorieën en uitvoeringen zijn in de loop der tijd voorbijgekomen? Deze vragen leer je in het perspectief te plaatsen van de culturele, sociale en institutionele factoren in het verleden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan theorieën zoals de relativiteitstheorie, kwantummechanica, evolutie en moderne genetica.
Een typische baan voor afgestudeerden is een PhD. Anderen stromen door in de werelden van wetenschapscommunicatie, adviesbureaus of financiën. 

Lees meer

Human Computer Interaction

De ontwikkeling van computers gaat razend snel! Deze snelle ontwikkeling brengt vragen met zich mee als: hoe en wanneer moeten apparaten zich aanpassen aan hun gebruikers? Welke nieuwe benaderingen zijn denkbaar voor de interactie tussen mens en machine? En als computers een steeds groter onderdeel worden van ons leven, hoe kunnen we dan onze privacy waarborgen?

De master in Human Computer Intelligence (HCI) geeft antwoord op deze vragen. Het programma biedt een innovatieve benadering van het rijke speelveld van HCI onderzoek en ontwikkeling. Het combineert inzichten uit de Informatiekunde, Informatica en Psychologie en biedt studenten een sterke methodologische en technologisch basis voor toegepast onderzoek.

Na je studie kun je oa aan de slag als Business Consultant, Multimedia designer, Informatie analist of HCI onderzoeker.

Lees meer

Mathematical Sciences

De ontdekking van nieuwe patronen en relaties en de ontwikkeling van modellen met een voorspellende kracht is kern van de wiskunde.

Vaak is er een interactie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze veelzijdigheid komt ook naar voren in het masterprogramma Mathematical Sciences waar een breed scala aan cursussen wordt aangeboden. Studenten kunnen er voor kiezen om zich te specialiseren of om een bredere achtergrond in wiskunde te krijgen. Toegepaste wiskunde richt zich op: Applied Analysis, Bifurcation Theory, Dynamical Systems, Econometrics, Financial Mathematics, Mathematical Biology and Numerical Analysis. In de fundamentele wiskunde hebben we het over: Algebra, Analysis, Geometry, Stochastics, Logic and Foundations of Mathematics, and History of Mathematics.

Wiskunde in Utrecht staat voor een internationaal klimaat en excellent onderzoek. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten.

Lees meer

Applied Data Science

Je hebt duidelijke ambities voor de Applied Data sciences

Data is overal. In de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker om deze data effectief en veilig te gebruiken. De nieuwe master Applied Data science geeft je de handvatten om een data science professional te worden met een uitstekend analytisch vermogen. Deze vaardigheid kun je toepassen op een breed scala maatschappelijke domeinen zoals gezondheidswetenschappen, geo wetenschap, gedragswetenschap en media studies. 

Lees meer

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Zie hieronder een selectie van de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Informatica gecombineerd met een master.

Gametechnologie

Met de richting Gametechnologie kun je natuurlijk aan de slag bij vele game developers in Nederland en daarbuiten. Veel van onze afgestudeerden werken al bij deze bedrijven, zoals W!Games, Playlogic Games en Triumph Studios (de makers van Overlord). Game studios zoeken mensen die specialisten zijn op hun vakgebied, precies zoals de richting Gametechnologie dat biedt.

En er zijn veel meer mogelijkheden. Naast de entertainment games zijn er ook de serious games. Hierbij worden computer games toegepast in gebieden als onderwijs, training en simulatie. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn VStep en E-semble. Ook onderzoeksinstituten zoals TNO hebben grote behoefte aan afgestudeerden in de richting van de gametechnologie. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om op de Universiteit Utrecht of een andere universiteit wetenschappelijk onderzoek te doen naar nieuwe gametechnologie.

Een ander mogelijkheid is het opstarten van een eigen bedrijf. De Universiteit Utrecht steunt je hierbij via de Dutch Game Garden. Deze organisatie is speciaal opgericht om afgestudeerden te helpen hun eigen game-bedrijven op te zetten.

Overigens krijg je als je de richting Gametechnologie voltooid hebt een diploma Informatica met een aantekening 'Gametechnologie'. Daarmee staan in principe alle beroepen in de Informatica die hierboven genoemd zijn, voor je open.