Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

  • Hoorcollege: 20%
  • Werkcollege: 20%
  • Zelfstudie: 40%
  • Practicum: 15%
  • Groepswerk: 5%

Groepsgroottes

De colleges zijn voor 100% in het Nederlands. Ongeveer 50% van de literatuur is in het Engels.

Er zijn gemiddeld 200 eerstejaars studenten die aan de studie Informatica beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 200 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Jaar 1
Blok 1
Imperatief programmeren / gameprogrammeren
Je leert de programmeertaal C# en besteedt aandacht aan packages om interactieve user-interfaces (web-applets) te maken, animaties te maken met een thread, files te manipuleren en verzamelingen gegevens te beheren.
Computerarchitectuur en netwerken
Je bestudeert hoe computers zijn opgebouwd en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder wordt aandacht besteed aan (draadloze) computernetwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.
Blok 2
Logica voor informatica
Je maakt kennis met een formele benadering van de propositie- en predikatenlogica. Ook komen deductieve benaderingen zoals natuurlijke deductie en Hilbert-stijl axiomatische systemen en resolutie aan.
Introductieproject informatica / gametechnologie
Tijdens dit project wordt er een informatica gerelateerd product ontwikkeld in een team van 5 studenten in de programmeertaal C#. Deze kennis is opgedaan in de cursus Imperatief programmeren.
Blok 3
Databases
De basis van relationele databases wordt behandeld, met nadruk op ontwerpen en vraagtalen. Daarnaast is er aandacht voor enkele recente ontwikkelingen, zoals webdatabases en semistructured data en XML.
Webtechnologie (keuzevak)
Het uitgangspunt van dit vak is het http-protocol en alles wat daar bovenop gebouwd kan worden. Je doet ervaring op met programmeertalen en technologieen, zoals (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP en frameworks.
Game-ontwerp (voor gametechnologie) (keuzevak)
Je leert een computer game ontwerpen en ontwikkelen aan de hand van aspecten uit de psychologie, taalkunde, mens-machine interactie, speltheorie, en kunstmatige intelligentie.
Ontwerpen van interactieve systemen (keuzevak)
Samen met je medestudenten ontwerp je een interactief websitesysteem dat rekening houdt met de requirements van een denkbeeldige cliënt.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle bètavakken
Wetenschappelijke integriteit (keuzevak)
Hoe hoort een wetenschapper zich te gedragen? Wanneer ben je een integere wetenschapper?
Blok 4
Datastructuren
In dit vak wordt de reeks stappen (algoritmen) besproken voor het sorteren van en het zoeken in een verzameling gegevens. Ook leer je hoe je de looptijd van algoritmen kunt inschatten.
Graphics
In dit vak leer je alles over de representatie en manipulatie van beelddata door computers, zoals 3-D plaatjes en modellen. Verdere onderwerpen die aan de orde komen, zijn rasterisatie, belichting, texture mapping, ray tracing en shaders.
Jaar 2
Blok 1
Functioneel programmeren
Je leert problemen oplossen met behulp van de functionele taal Haskell. Je gaat op systematische wijze programma's afleiden en transformeren. De nadruk ligt op het beschrijven, niet op het berekenen.
Modelleren en systeemontwikkeling
Je leert softwaresystemen systematisch te construeren met ontwerpprincipes, modelleertaal UML, design patterns, refactoring, projectplanning, software documentatie en het gebruik van CASE tools.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland
Cognitie en communicatie (keuzevak)
Je leert over de basisverschijnselen en processen uit de cognitie, zoals geheugen, perceptie, aandacht en cognitive overload. Daarnaast komen de basisbegrippen uit de communicatietheorie aan bod.
Blok 2
Concurrency
Je leert welke ondersteuning computers en programmeertalen bieden voor multi-threaded rekenen, er worden algoritmen voor thread-synchronisatie behandeld en er wordt gekeken naar parallelle algoritmiek.
Kunstmatige intelligentie (keuzevak)
In deze cursus kijken we naar complexe systemen (zoals games) en bepalen we welke KI-technieken nodig zijn om deze systemen te implementeren.
Blok 3
Onderzoeksmethoden voor informatica / gametechnologie
In deze cursus leer je: onderzoek opzetten op een wetenschappelijke manier, literatuur verzamelen, onderzoek uitvoeren met behulp van statistische methoden, rapporteren en presenteren.
Webtechnologie (keuzevak)
Het uitgangspunt van dit vak is het http-protocol en alles wat daar bovenop gebouwd kan worden. Er wordt ervaring opgedaan met talen en technologieen, zoals (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP en frameworks.
Game-ontwerp (keuzevak)
Je leert een computergame ontwerpen en ontwikkelen aan de hand van aspecten uit de psychologie, liberal arts, mens-computer interactie en artificiële intelligentie.
Ontwerpen van interactieve systemen (keuzevak)
Samen met je medestudenten ontwerp je een interactief websitesysteem dat rekening houdt met de eisen van een denkbeeldige cliënt.
Blok 4
Software testing en verificatie (keuzevak)
In dit vak leer je de basisconcepten van testen, zodat je in staat bent om testen als een doelgericht proces te definiëren en daarmee testen effectiever uit te voeren.
Jaar 3
Blok 1
Onderzoeksmethoden voor informatica / gametechnologie
In deze cursus leer je: onderzoek opzetten op een wetenschappelijke manier, literatuur verzamelen, onderzoek uitvoeren met behulp van statistische methoden, rapporteren en presenteren.
Interactie-technologie (keuzevak)
Deze cursus is onderdeel van het onderzoeksgebied Human-Computer Interaction en legt de nadruk op de technologische aspecten die daarbij een rol spelen.
Security (keuzevak)
Vrijwel geen ICT is meer denkbaar zonder dat er aandacht gegeven moet worden aan de veiligheid van gegevens. Veiligheid bestaat onder andere uit Confidentiality (niemand ziet de data), Integrity (niemand wijzigt de data), en Availability (de data is beschikbaar). In dit vak leer je de achterliggende theorie van symmetrische en asymmetrische cryptografie en hoe die wordt toegepast om Confidentiality, Integrity en Availability te garanderen. Je leert in te schatten, in welke mate aanvallen een bedreiging voor jouw applicaties vormen, en hoe je je daartegen kunt wapenen.
Blok 2
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Beeldverwerking (keuzevak)
Je leert de basisvaardigheden voor het ontwikkelen van digitale beelden, zoals grey value operations en simple spatial operations.
Talen en compilers (keuzevak)
Je leert zelf grammatica's ontwerpen en ontleders hiervoor te construeren, om daarna een code te genereren voor een gedeelte van de programmeertaal Java.
Optimalisering en complexiteit (keuzevak)
Je leert modelleren en optimaliseren om tot een oplossing voor (productie)situaties te vinden, zoals bijv. dieet-, meng-, of glassnijproblemen. Je doet dit door het bedenken van een goed algoritme.
Blok 3
Softwareproject informatica / gametechnologie
Met een groep medestudenten ontwikkel je een systeem voor een interne of externe opdrachtgever. Je zet theoretische kennis om in een praktische oplossing en je leert te werken in teamverband.
Algoritmiek (keuzevak)
Aan de hand van concrete problemen bestudeer je technieken om efficiënte algoritmen te ontwikkelen, die voor de snelheid van de gebruikte software van groot belang zijn.
Intelligente systemen (keuzevak)
Je maakt kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie op basis van eigenschappen als
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 4
Softwareproject informatica / gametechnologie
Met een groep medestudenten ontwikkel je een systeem voor een interne of externe opdrachtgever. Je zet theoretische kennis om in een praktische oplossing en je leert te werken in teamverband.
Computationele intelligentie (keuzevak)
De cursus geeft een verdieping van de kennis die is opgedaan in het vak Kunstmatige Intelligentie. De nadruk ligt op een verdieping van de eerder behandelde onderwerpen, constraints en redeneren met onzekerheid.
Driedimensionaal modelleren (keuzevak)
By passing the course, the students have the theoretical knowledge and practical skills necessary for manipulating and animating 3D spatial data.
Data-analyse en retrieval (keuzevak)
Bij dit vak maak je kennis met basisbegrippen uit Information Retrieval: precision, recall, boolean search, indexering en posting lists, term weighting, vector-space-model en relevance feedback.
Recht en informatica (keuzevak)
Bij deze cursus zullen de juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals intellectueel eigendom, computercriminaliteit, privacybescherming en informaticatoepassingen in het recht.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland

Gametechnologie 

Je ontwikkelt alle technieken uit de informatica die een rol spelen in het maken van computergames en virtuele werelden; bijv. voor trainingssimulaties in het onderwijs of het bedrijfsmanagement. Kijk op gametechnologie voor meer informatie en vraag de brochure aan.

Studielast

In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege, werkgroep en practicum. De overige 25 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in Utrecht Science Park. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatica ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.