Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormIndicatie van tijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcollege20%
Zelfstudie40%
Practicum 15%
Groepswerk5%

Groepsgroottes

Er zijn gemiddeld 200 eerstejaars studenten die aan de studie Informatica beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 200 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Gametechnologie 

Je ontwikkelt alle technieken uit de informatica die een rol spelen in het maken van computergames en virtuele werelden; bijv. voor trainingssimulaties in het onderwijs of het bedrijfsmanagement. Kijk op gametechnologie voor meer informatie en vraag de brochure aan.

Studielast

In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege, werkgroep en practicum. De overige 25 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in Utrecht Science Park. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.

Educatieve minor

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzevakken in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Maar het bereidt je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs. 

Meer over de educatieve minor

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatica ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.