tot

Promotie Joris Roosen: The Black Death and recurring plague during the late Middle Ages in the County of Hainaut

Zwarte Dood in de middeleeuwen, Pierart dou Tielt (fl. 1340-1360). Bron: Wikimedia
Zwarte Dood in de middeleeuwen, Pierart dou Tielt (fl. 1340-1360). Bron: Wikimedia

Op 23 oktober verdedigt Joris Roosen (Economische en Sociale Geschiedenis) zijn proefschrift getiteld The Black Death and recurring plague during the late Middle Ages in the County of Hainaut in het Academiegebouw.

Joris Roosen
Joris Roosen

De Zwarte Dood

Weinig historische relaties zijn zo intiem of ontwrichtend als die tussen mensen en infectieziekten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Zwarte Dood, die tijdens het midden van de veertiende eeuw het leven kostte aan de helft van de Europese bevolking. In zijn proefschrift onderzoekt Roosen of middeleeuwse samenlevingen simpelweg waren overgeleverd aan de pest, of demografisch herstel konden stimuleren, zelfs in de periode van de Zwarte Dood.

Herstel

Het onderzoek van Roosen richt zich op het graafschap Henegouwen. Uit zijn analyses blijkt dat zelfs regio's met zeer vergelijkbare sterftecijfers door de eeuwen heen hele verschillende patronen van demografisch herstel vertonen na de Zwarte Dood. Dit leidt tot de conclusie dat de langetermijngevolgen van een besmettelijke ziekte, zelfs een zo dodelijk als de Zwarte Dood, grotendeels in handen van een maatschappij zelf liggen. De keuzes die wij als mensen maken zijn bepalend voor het demografisch en economisch herstel van een regio, niet de sterftegraad van een ziekte op zich.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
Joris Roosen
Proefschrift
The Black Death and recurring plague during the late Middle Ages in the County of Hainaut
Promotor(es)
Prof. A.F. Heerma van Voss