Promotie Han Bouwmeester: Krym Nash

Een analyse van de moderne Russische misleidingoorlog

tot
Russian military deception, sometimes known as maskirovka. Concealed force: members of 122nd Tank Brigade camouflage their T-34 tank for the Siege of Leningrad, 1941. Bron: Wikimedia
Russian military deception, sometimes known as maskirovka. Concealed force: members of 122nd Tank Brigade camouflage their T-34 tank for the Siege of Leningrad, 1941. Bron: Wikimedia

De Russische autoriteiten gebruiken al decennialang misleiding als wapen. Tot nu toe was er in onderzoek naar deze misleiding echter nog weinig aandacht voor onzekerheid, de voorwaarde voor misleiding, en de effecten van misleiding. Op 16 december verdedigt Han Bouwmeester zijn proefschrift, waarin deze en andere aspecten van misleiding aan bod komen.

Krym Nash

In het proefschrift, getiteld Krym Nash, onderzoekt Bouwmeester de manier waarop Russische autoriteiten tegenwoordig hun opponenten beïnvloeden met misleidingsmethoden. Het onderzoek is gebaseerd op vormen van misleiding die de Russische en Sovjetautoriteiten, inclusief de veiligheid- en inlichtingendiensten, in het verleden hebben toegepast, zoals maskirovka, reflexieve controle, active measures, agents of influence, spetspropaganda, agitprop, desinformatie en fake news. Daarnaast zocht Bouwmeester ook naar andere vormen van misleiding en gaat hij in op onzekerheid en de effecten van misleiding (verrassing en gemanipuleerde beeldvorming). 

Nieuwe en vernieuwde vormen van misleiding

De belangrijkste uitkomt van Bouwmeester's onderzoek is dat er tijdens het Russisch-Georgisch gewapend conflict in 2008 en de annexatie van de Krim in 2014 zes opvallende elementen van Russische misleiding zijn te onderkennen, die de eerdergenoemde vormen van misleiding aanvullen: (1) onzekerheid creëren door de uitgifte van Russische paspoorten en de Olympische Spelen te gebruiken als afleider, (2) gebruik van complottheorieën, (3) snelle en heimelijke interventie met speciale eenheden, georganiseerde burgers en private military companies, (4) militaire demonstraties, (5) toenemende activiteiten in cyberspace en de informatiesfeer, en (6) de wijze waarop gemanipuleerde beeldvorming in stand blijft.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
Drs. A.J.H. Bouwmeester
Proefschrift
'Krym Nash' An Analysis of Modern Russian Deception Warfare
Promotor(es)
Prof. dr. B.G.J. De Graaff
Prof. dr. mr. P.A.L. Ducheine
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository