Promotie Aditi Dixit: De Aziatische ‘Great Divergence’

tot
De Tokyo Industrial Exhibition van 1907. Bron: Wikimedia Commons
De Tokyo Industrial Exhibition van 1907. Bron: Wikimedia Commons

Waarom werd het Westen rijk en de rest van de wereld niet? In haar proefschrift ‘Asian Divergence in an Age of Globalisation’ onderzoekt Aditi Dixit deze ‘Great Divergence’ aan de hand van de relatief onderbelichte Aziatische tegenhanger. Op 17 mei verdedigt ze haar proefschrift.

Japans ontwikkelingsstaat Japan en India’s koloniale staat

De ontwikkelingen in de gemechaniseerde katoenindustrieën van India en Japan liepen eind negentiende tot halverwege de twintigste eeuw ver uiteen. Wetenschappers hebben dit eerder verklaard vanuit aspecten als arbeidsproductiviteit, -organisatie en de toepassing van technologie. Dixit verruimt dit beeld nu en betoogt dat verschillen in productiviteit en arbeidsorganisatie voortkwamen uit bredere institutionele ontwikkelingen onder specifieke staatsregimes.

In Japan ondersteunde de nationale staat de ontwikkeling van de handelsorganisatie, ziet Dixit. De nauwe banden met de textielindustrie zorgden voor toegang tot de benodigde grondstoffen en markten. India, daarentegen, was ingebed in koloniale handelspatronen. Hier had de handelsorganisatie zwakke banden met de industriële behoeften van het land.

Dixit beargumenteert verder dat verschillen in de bredere economische ontwikkelingen in de vorm van een groeiende arbeidsmarkt bepalend waren voor de beslissingen van huishoudens om arbeid te leveren. Ook, schrijft ze onder andere, gaven deze de verschillende gendersamenstellingen van de textielarbeiders vorm.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
A. Dixit
Proefschrift
Asian Divergence in an Age of Globalisation
Promotor(es)
Prof. dr. E.J.V. van Nederveen Meerkerk
Prof. dr. C. Moll-Murata