5 juli 2019

Maatwerk in pensioencommunicatie staat nog in de kinderschoenen

© iStockphoto.com

Op 2 juli publiceerde Netspar (landelijk netwerk voor pensioenonderzoek) de publicatie Maatwerk in pensioencommunicatie van prof. dr. Leo Lentz (Language and communication) en Sanne Elling.

Zowel de wetgever als pensioenuitvoerders zien maatwerk in pensioencommunicatie als kansrijk om de motivatie van pensioendeelnemers te vergroten en informatie begrijpelijker en beter vindbaar te maken. In de praktijk wordt maatwerk echter niet eenduidig gedefinieerd en nog maar mondjesmaat toegepast.

Toekomstperspectief

De komende jaren krijgt de pensioensector te maken met verschillende juridische en technologische kansen en uitdagingen. Met name digitalisering en veranderend mediagebruik bieden kansen voor meer communicatie op maat. De nieuwe privacywet (AVG) en de Europese regelgeving voor het jaarlijkse pensioenoverzicht (EIOPA) bieden echter evenzovele uitdagingen om binnen die kaders verantwoord om te gaan met die mogelijkheden. In de praktijk blijkt dat voor veel organisaties voldoen aan de wetgeving voorgaat op innovatie.