Links to some of my publications, academical activities and 'In the Media' (in addition to what can be found under the heading 'in the media')

2022 Activities

2022 In the Media: interviews, blogs, livecasts in English and Dutch

2021 In the Media

2021 Activities

2020 In The Media

2020 Activities

2019 Activities

2017

 

2016 In the Media

2013 In The Media

2009 Working papers 

Highlighted publications

Manunza, E. (2010). Naar een consistente en doelmatige regeling van de markt voor overheidsopdrachten. In J. M. Hebly, E. Manunza, & M. Scheltema (Eds.), Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, Preadvies voor de Vereniging van Bouwrecht (pp. 49-123). Instituut voor Bouwrecht.
Manunza, E., & Bleeker, R. G. T. (2014). De invloed van het Europees recht op het Nederlandse aanbestedingsrecht. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse Privaatrecht (Vol. II. Bijzonder deel, pp. 741-810). (Serie Onderneming en recht; Vol. 81, No. II). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354821/Manunza_Bleeker_DE_INVLOED_VAN_HET_EUROPEES_RECHT_OP_HET_NEDERLANDSE_AANBESTEDINGSRECHT_2014.pdf?sequence=1

Publications

2023

Scholarly publications

Manunza, E. (2023). Public procurement Law as an Expression of the Rule of Law: On How the Legislature and the Courts Create a Layered Dynamic Legal System Based on Legal Principles. Public Procurement Law Review, 32(5), 319-334.
Meershoek, N., Manunza, E., & Senden, L. (2023). Ensuring Military-logistic Capabilities through Discriminatory Public Procurement? Legal Routes to Overcome a Personnel Shortage. Public Procurement Law Review, 32(3), 141-156.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427981/Meershoek_Manunza_Senden_PPLR_2023_Ensuring_military_logistic_capabilities.pdf?sequence=1

Professional publications

Manunza, E. (2023). Position Paper geschreven voor de Tweede Kamer rondetafelgesprek Aanbestedingsbeleid van de Overheid, Kamercommissie Economische Zaken 27-09-23: "Meer centraal gestuurd, eenduidig, niet vrijblijvend beleid om duurzame, inclusieve en geopolitiek veilige aanbestedingen te realiseren": "Meer centraal gestuurd, eenduidig, niet vrijblijvend beleid om duurzame, inclusieve en geopolitiek veilige aanbestedingen te realiseren".

2022

Scholarly publications

Manunza, E. (2022). Paper "Towards a More Coherente and Effective Public Procurement Legal System" submitted at Public Procurement Global Revolution XI 14 June 2022, published on the internal Conference Website and discussed during the conference. 1-11. Paper presented at Public procurement Global Revolution XI, Nottingham, United Kingdom.
Manunza, E. (2022). Een wat minder incoherent rechtsgebied. In A. G. Castermans, M. Ijsbrands, B. Krans, & M. Van Rijen (Eds.), Parels aan de kroon: het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW (pp. 129-138). Wolter Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433116/Pages_from_parkroon20220325191134.pdf?sequence=1
Meershoek, N., Manunza, E., & Senden, L. (2022). The Possibilities under EU Public Procurement Law for a Public-Private Ecosystem to Ensure Military- logistic Capabilities in a Changing Security Context. 1-15. Paper presented at Public Procurement: Global Revolution IX, Nottingham, United Kingdom. https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo-renforce-cocot-presentation-manunza-meershoek-senden-Possibilities%20under%20EU%20Public%20Procurement%20Law.pdf

Professional publications

Meershoek, N., Manunza, E., Senden, L., Geraedts, J., & Scholte, D. (2022). Naar een betere bescherming van veiligheidsbelangen bij de aankopen van de Nationale Politie: Een eerste verkenning van enkele aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420121/Meershoek_Manunza_Senden_Geraedts_Scholte_2022_Veiligheidsbelangen_bij_aankopen_Nationale_Politie.pdf?sequence=1

Popularising publications

Manunza, E. (Author), & Meershoek, N. (Author). (2022). Beter screeningssysteem nodig om nationale veiligheid bij overheidsaankopen te waarborgen. Web publication/site, Utrecht University. https://www.uu.nl/achtergrond/beter-screeningssysteem-nodig-om-nationale-veiligheid-bij-overheidsaankopen-te-waarborgen

2021

Scholarly publications

de Vries, S., Manunza, E., Janssen, W., & van der Veer, A. (2021). Het juridische loterijenstelsel in Nederland: EU-proof? Een onderzoek naar de conformiteit van de regulering van loterijen in Nederland met het Europees recht. Utrecht University. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/14/tk-bijlage-2-juridische-analyse-nederlandse-loterijstelsel

2020

Scholarly publications

Manunza, E., & Meershoek, N. A. (2020). Fostering the social market economy through public procurement? Legal impediments for new types of economy actors. Public Procurement Law Review, 2020(6), 343-358.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427913/Manunza_Meershoek_PPLR_2020.pdf?sequence=1
Manunza, E., Meershoek, N. A., & Senden, L. A. J. (2020). Het Ecosysteem voor de militair-logistieke capaciteiten van de adaptieve Krijgsmacht: In het licht bezien van het NAVO-Verdrag, de EU-Verdragen en het nationale aanbestedings- en mededingingsrecht. Utrecht University. https://www.uu.nl/nieuws/militair-logistieke-dienstverlening-door-bedrijfsleven-aan-defensie-is-eu-proof
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415286/UU_Rapport_juli_2020_Defensie_Ecosysteem_Logistiek_.pdf?sequence=1

2019

Scholarly publications

Manunza, E. (2019). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J. M. Hebly, & E. R. Manunza (Eds.), Aanbestedingsrecht: de tekst van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit voorzien van commentaar (4 ed., pp. 28-43). (Tekst & Commentaar). Wolter Kluwer.
Manunza, E. R., & Meershoek, N. A. (2019). Questioning the foundations of the internal market as potential impediment of the need to foster social entrepreneurship in public procurement. 1-15. Paper presented at Public Procurement: Global Revolution IX, Nottingham, United Kingdom.
Bosma, N. S., Hummels, G. J. A., Manunza, E. R., Argyrou, A., Kamerbeek, S., Meershoek, N. A., & Helder, E. R. (2019). Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap: Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/18/versnelling-en-verbreding-van-sociaal-ondernemerschap

Professional publications

Manunza, E. R. (2019). Wetgever moet uitsluiten tenderkostenvergoeding écht verbieden. SC online. https://www.sconline.nl/artikel/wetgever-moet-uitsluiten-tenderkostenvergoeding-%C3%A9cht-verbieden
Manunza, E. R., & Jansen, C. (2019). Een interne markt voor defensieopdrachten? Staatscourant : wetten en regels verklaard, 8. https://www.sconline.nl/artikel/een-interne-markt-voor-defensieopdrachten
Manunza, E. R., & Jansen, C. (2019). Slimme overheid lokt slimme oplossingen uit! Staatscourant, (4), 8.
Jansen, C., & Manunza, E. R. (2019). Een beter klimaat door aanbesteden op basis van levenscycluskosten. SC online. https://www.sconline.nl/artikel/een-beter-klimaat-door-aanbesteden-op-basis-van-levenscycluskosten

Popularising publications

Manunza, E. R. (Author). (2019). Aanbesteding als instrument tot een rechtvaardiger samenleving. Web publication/site https://www.uu.nl/opinie/aanbesteding-als-instrument-tot-een-rechtvaardiger-samenleving
Manunza, E. (Author). (2019). De bekoring van het nieuwe. Web publication/site, Ignis webmagazine. https://igniswebmagazine.nl/cultuur/de-bekoring-van-het-nieuwe/

2018

Scholarly publications

Manunza, E., & Schotanus, F. (2018). The art of public procurement, liber amicorum for Jan Telgen. Universiteit Twente.
Manunza, E. (2018). Achieving a sustainable and just society through public procurement? On the limits of relative scoring and the principles of equal treatment and transparency. In E. Manunza, & F. Schotanus (Eds.), The Art of Public Procurement: Liber Amicorum Jan Telgen (pp. 139-158)
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378396/E._Manunza_2018_Achieving_a_sustainable_and_just_society_through_public_procurement.pdf?sequence=1

Professional publications

Manunza, E., & Schotanus, F. (2018). The Art of Public Procurement: Liber Amicorum Jan Telgen. NetzoDruk.
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Waarom een verplichting afschaffen die niet bestaat? Staatscourant, 5.
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Een onderneming voor de bühne uitsluiten? Dat gaat zo maar niet! SC online.
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Sociale ondernemingen? Sociaal opdrachtgeverschap! Staatscourant, 8.
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Rechtsbescherming in aanbestedingszaken niet op orde. Staatscourant, 8. http://www.sconline.nl/artikel/rechtsbescherming-aanbestedingszaken-niet-op-orde
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Burgerinitiatieven staan niet buiten de wet. SC online. http://www.sconline.nl/artikel/%E2%80%98burgerinitiatieven-staan-niet-buiten-de-wet%E2%80%99
Manunza, E., & Jansen, C. (2018). Beter aanbesteden? Niet polderen maar ordenen! Staatscourant, 3. http://www.sconline.nl/artikel/beter-aanbesteden-niet-polderen-maar-ordenen
Manunza, E. (2018). Over nutteloze en nuttige juridisering. SC online. http://www.sconline.nl/artikel/over-nutteloze-en-nuttige-juridisering

2017

Scholarly publications

Manunza, E. (2017). De kunst van het kiezen. Ars Aequi, 66(12), 962-964. Article AA20170962.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/358125/manunza.pdf?sequence=1
Manunza, E. (2017). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J. M. Hebly, & E. R. Manunza (Eds.), Tekst & Commentaar: Aanbestedingsrecht (3 ed., pp. 24-39). Wolters Kluwer.

Professional publications

Manunza, E., & Schotanus, F. (2017). Innovatie stimuleren goed mogelijk bij aanbestedingen. SC online. http://www.sconline.nl/artikel/innovatie-stimuleren-goed-mogelijk-bij-aanbestedingen
Manunza, E., & Uenk, N. (2017). Meer coherentie gewenst tussen aanbestedingsrecht en bestuursrecht. Staatscourant.
Manunza, E., & Telgen, J. (2017). Zorginkoop kan anders dan aanschaf rioolbuizen. Staatscourant. http://www.sconline.nl/artikel/zorg-inkopen-kan-anders-dan-aanschaf-van-rioolbuizen
Manunza, E. (Ed.) (2017).  Tekst & Commentaar: Aanbestedingsrecht. (3 ed.) Wolters Kluwer.

Other output

Manunza, E. (Author). (2017). Burgercollectieven en aanbestedingsrecht. Web publication/site, SC Online.
Manunza, E. (2017). Relative scoring mechanisms and the limits of the principles of equal treatment and transparency. Paper presented at Public Procurement, Nottingham, United Kingdom.

2016

Scholarly publications

Bouwman, G., & Manunza, E. (2016). De bescherming van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden in het kader van een aanbesteding. Stichting van de Arbeid.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343225/Verkenning_overgang_van_onderneming_16_december_2016.pdf?sequence=1
Manunza, E. (2016). Sociaal opdrachtgeverschap: Ruimte geven voor sociale en duurzame overwegingen in aanbestedingen en sociale diensten via aanbestedingen inkopen. In A. Gerbrandy, & R. Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland: Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivistische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 259-278). Boom Juridische Uitgevers.

Professional publications

Manunza, E. (2016). Advies over de vraag of de Nederlandse Loterij B.V. onder een van de twee uitzonderingen op het transparantiebeginsel als genoemd in het Betfair-arrest valt. Public Procurement Research Centre.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421036/Definitief_advies_KSA_31_augustus_2016_Manunza.pdf?sequence=1
Manunza, E. (2016). Advies aan de Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E., & Bleeker, R. G. T. (2016). Enkele kanttekeningen naar aanleiding van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Tijdschrift voor Bouwrecht, (3), 227-232. Article 37.

Popularising publications

Manunza, E., & Jansen, C. (2016). Markt opvallend stil over herziening Aanbestedingswet. Cobouw, 24, 11.
Manunza, E., & Telgen, J. (2016). Aanbesteding Autoriteit voorkomt misstanden. Cobouw, 9, 11.

2015

Scholarly publications

Manunza, E., Lohmann, W. M., Uenk, N., & Telgen, J. (2015). Conditions on lots: Practical desirability versus legal acceptability. In G. Piga, & T. Tatrai (Eds.), Public Procurement Policy (1 ed., pp. 90 - 98). (The Economics of Legal Relationships). Routledge. http://www.amazon.com/Public-Procurement-Policy-Economics-Relationships/dp/1138921505
Manunza, E. R. (2015). Sociaal opdrachtgeverschap: Ruimte geven voor sociale en duurzame overwegingen in aanbestedingen en sociale diensten via aanbestedingen inkopen. In M. Essers, K. Schofaerts, & P. S. Weijers (Eds.), Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen: Op zoek naar bouwstenen voor een menselijke participatiemaatschappij (pp. 37-63). Centrum van de Sociale Leer van de Kerk.
Pennings, F. J. L., & Manunza, E. R. (2015). The Room for Social Policy Conditions in Public Procurement Law. In T. Van den Brink, M. Luchtman, & M. Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 173-196). Intersentia.

Professional publications

Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). KB Uitvoering 2013 in het licht van het Europees recht: Een onderzoek naar de verenigbaarheid met het recht van de Unie van een aantal bepalingen uit het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (hoofddocument). Public Procurement Research Centre. http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/PPRC-KB-Uitvoering-conformiteit-EU-recht-grondige-academische-analyse-volledig.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325565/PPRC_KB_Uitvoering_conformiteit_EU_recht_grondige_academische_analyse_volledig.pdf?sequence=1
Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). De werking van het Unierecht en nationaal recht op de contractuele relatie tussen overheid en opdrachtnemer bij de uitvoering van overheidsopdrachten: Een handreiking voor een evenwichtigere positie van aannemers van werken in België. Public Procurement Research Centre. http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/PPRC-werkdocument-Confederatie-Bouw-Oost-Vlaanderen.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325227/PPRC_werkdocument_Confederatie_Bouw_Oost_Vlaanderen.pdf?sequence=1
Manunza, E., & Hebly, J. M. (2015). Aanbestedingsrecht: de tekst van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit voorzien van commentaar . (2 ed.) (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). Verkennend onderzoek Wolters Kluwer: Verkenning van de mogelijkheden om de juridische conformiteit van de (door)ontwikkeling van een informatiesysteem door de overheid aan het aanbestedings- en mededingingsrecht te toetsen. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E., Bouwman, G., Lohmann, W. M., & Telgen, J. (2015). Economisch en juridisch onderzoek over de wijze waarop vergunningen/concessies voor de exploitatie van rondvaartboten dienen te worden verdeeld. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E. R., Bouwman, G., & Lohmann, W. M. (2015). Juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden: Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/03/juridisch-leaflet-maatschappelijk-aanbesteden
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325564/86418_maatschappelijk_aanbesteden.pdf?sequence=1
Manunza, E. R., & Janssen, W. A. (2015). De inbesteding van scanwerkzaamheden: Een onderzoek naar de juridische conformiteit van de inbesteding van de scanwerkzaamheden door het Nationaal Archief aan de Belastingdienst met de aanbestedingsregels (Deel I) en naar de nut en noodzaak om de keuze voor in- of uitbesteden te reguleren (Deel II). Universiteit Utrecht. http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/PPRC-De-Inbesteding-van-Scanwerkzaamheden-definitief.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354846/PPRC_De_Inbesteding_van_Scanwerkzaamheden_definitief.pdf?sequence=1

Popularising publications

Other output

Manunza, E. (Author). (2015). Tien aanbevelingen ter verbetering van de aanbestedingswet, in het bijzonder t.b.v. het MKB: Rondetafelgesprek over de MKB-problematiek. Web publication/site, Website Tweede Kamer. http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A04420

2014

Scholarly publications

Manunza, E., & Bleeker, R. G. T. (2014). De invloed van het Europees recht op het Nederlandse aanbestedingsrecht. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse Privaatrecht (Vol. II. Bijzonder deel, pp. 741-810). (Serie Onderneming en recht; Vol. 81, No. II). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354821/Manunza_Bleeker_DE_INVLOED_VAN_HET_EUROPEES_RECHT_OP_HET_NEDERLANDSE_AANBESTEDINGSRECHT_2014.pdf?sequence=1
Hebly, J. M., Manunza, E., & van Boom, W. H. (2014). Aanbestedingsrecht, Tekst en Commentaar. Kluwer.
Manunza, E., & van de Meent, G. W. (Eds.) (2014). The Netherlands. In U. Neergaard, C. Jacqueson, & G. S. Ølykke (Eds.), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Congress Publications vol. 3 (pp. 609-648). DJØF Publishing.
Janssen, W. A., & Manunza, E. (2014). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J. M. Hebly, E. R. Manunza, & W. H. van Boom (Eds.), Aanbestedingsrecht, Tekst & Commentaar (pp. 17-31). Kluwer.

Professional publications

Manunza, E. (2014). Economie en recht. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 11(3), 124-126.
Manunza, E., Lohman, W., & Telgen, J. (2014). Strategisch inschrijven: wanneer mag het écht niet. Deal!, 24-25.
Manunza, E., Uenk, N., & Telgen, J. (2014). Wanneer moet een publiekrechtelijke instelling aanbesteden? Deal!, 34-35.
Manunza, E., Lohmann, W., & Telgen, J. (2014). 6 manieren om strategisch inschrijven te beperken. Deal!, 32-35.

Popularising publications

Manunza, E. (2014). Verslag Deelname aan de ronde tafel "slimmer samenwerken" bij het ministerie van Economische Zaken over de samenwerking tussen overheid en markt met het doel maatschappelijke waarde en innovatie te creëren, 24 november 2014. Public Mission, 18-24.
Manunza, E., & Telgen, J. (2014). Emvi is geen Emvi meer. Cobouw, (199), 9. http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2014/11/14/emvi-is-geen-emvi-meer
Manunza, E., Telgen, J., & Janssen, W. (2014). Waarom het inbesteden van diensten op onbegrip stuit. Cobouw, 12-13. http://www.cobouw.nl/nieuws/aanbesteden/2014/10/03/waarom-het-inbesteden-van-diensten-op-onbegrip-stuit
Manunza, E., & Telgen, J. (2014). Emvi ontbeert goede gunningsmethode: apert foute methoden juridisch niet altijd verboden. Cobouw, (144), 11.
Manunza, E., Telgen, J., & Lohmann, W. (2014). Andere uitkomst als een van de inschrijvers toch niet meedoet. Cobouw, (159), 12-13.

Other output

Manunza, E., Telgen, J., Lohmann, W., & Uenk, N. (2014, Sept). Conditions on Lots, Interdisciplinair paper 2nd Interdisciplinary Symposim on Public Procurement, Budapest, september 2014.

2013

Scholarly publications

Manunza, E. (2013). Incoherente ontwikkelingen in de relatie Markt en Overheid. ‘Uitvoering door de overheid’ v. ‘uitvoering door de markt (insourcing v. outsourcing / inbesteden v. uitbesteden). Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, (6), 200-207.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294918/Manunza-Incoherente%2520ontwikkelingen%2520in%2520de%2520relatie-2013.pdf?sequence=1
Hebly, J. M., Manunza, E., & van Boom, W. H. (2013). Aanbestedingsrecht, Tekst en Commentaar. Kluwer.

Professional publications

Manunza, E. (2013). Geïntegreerd advies aanbestedingsrechtelijke en fiscale aspecten, in opdracht van de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland. Universiteit Utrecht.
Lohmann, W., Manunza, E., & Telgen, J. (2013). Hoe wordt uitzendwerk gegund? Analyse van aanbestedingen. Onderzoek naar gunningsmethodieken voor uitzendwerk: een economische en juridische analyse. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E. (2013). Advies aan de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland: Uitgangspunten notitie voor het Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Rijn en IJssel.
Manunza, E. (2013). Advies aan de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland: Enkele interne markt aspecten bij de samenwerking tussen Waterschappen op het terrein van ICT, personele aangelegenheden, inkoop en zuivering. Universiteit Utrecht.
Gerbrandy, A., Hessel, B., Ottow, A. T., Manunza, E., & Mombers, A. E. M. (2013). Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het NFI. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie.

2012

Professional publications

Manunza, E. (2012). Een beschouwing van doel en effectiviteit ex ante van de Aanbestedingswet 2012, Europa Instituut working paper, 4. Europa Instituut. http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/REBO/REBO_RGL/REBO_RGL_EUROPA/Manunza%2004%20working%20paper%20Europa%20Instituut%20De%20nieuwe%20Aanbestedingswet%20(met%20notenapparaat%20WAJ).pdf
Manunza, E., & Berends, W. J. (2012). Social services of General Interest and the EU Public Procurement Rules, Chapter 14. In U. Neergaard, M. Krajewski, E. M. Szyszczak, & J. W. van den Gronden (Eds.), The Role of SSGIs in EU Law: New Challenges and Tensions, (pp. 374-384). T.M.C. Asser Press.
Manunza, E. (2012). Publieke-Private samenwerking en aanbestedingsrecht, Europa Instituut working paper, 2. Europa Instituut. http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/REBO/REBO_RGL/REBO_RGL_EUROPA/Manunza%20WP%20PPS%20en%20aanbestedingsrecht%2002-12.pdf
Manunza, E. (2012). Een drietal beschouwingen over het nieuwe regelgevende pakket overheidsopdrachten, Europa Instituut working paper 1. Europa Instituut. http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/REBO/REBO_RGL/REBO_RGL_EUROPA/Manunza%20working%20Paper%20Europa%20Instituut%20Naar%20een%20coherente%20EU%20aanbestedingskader.pdf
Manunza, E. (2012). Vernieuwing. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 6, 616-619.

Popularising publications

Manunza, E. (2012). Aanbestedingsrichtlijn van de EU. Cobouw.

2011

Scholarly publications

Manunza, E. (2011). De aanbesteding als hefboom. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 8(6), 415-419.
Manunza, E., & Kühler, A. M. (2011). Kansen bij aanbestedingsregels. In B. Hessel, A. M. Kühler, & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt. Europees beleid als kans voor decentraal beleid (pp. 103-137). SDU.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/248957/Manunza%2520-%2520Kansen%2520bij%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Manunza, E. (2011). De markt voor overheidsopdrachten na Lissabon. In Aanbesteding en Mededinging in beweging (pp. 15-26). SDU.
Manunza, E. (2011). Waarom minder competitie voor de inkoop van sociale diensten? Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 8(6), 431-438.
Manunza, E. (2011). Rapport: Advies aan het RIVM over de vraag naar marktwerking in de inrichting van het bevolkingsonderzoek van de prenatale screening van het Down-syndroom. RIVM.
Manunza, E. (2011). Why are we afraid of public procurement for social services of general interest? SSGI. http://jura.ku.dk/pdf/welma/ssgi/papers_and_slides/

Professional publications

Manunza, E. (2011). Advies aan het RIVM over de positie van de uitvoerende laboratoria bij de prenatale screening van het Down-syndroom. RIVM.
Manunza, E. (2011). Advies aan het RIVM Aanbestedingsrecht en prenatale screening van het Down-syndroom in Nederland, ten behoeve van de Regionale Centra. RIVM.

Popularising publications

Manunza, E. (2011). Ideale grenzen van aanbestedingsrecht. De Avond van Wetenschap & Maatschappij. Tafelwetenschappers, 2011, 42-43.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/308583/11.pdf?sequence=1
Manunza, E. (2011). Nederland bepleit hogere aanbestedingsdrempels. SC online.
Manunza, E. (2011). Overheidsinkopen ontsnappen aandacht kabinet. FD.
Manunza, E. (2011). bijeenkomst Academisch Genootschap Aanbesteden. FD.
Manunza, E. (2011). het parlementaire onderzoek naar de inkoop van de politieauto's. De Telegraaf.

2010

Scholarly publications

Manunza, E. (2010). Naar een consistente en doelmatige regeling van de markt voor overheidsopdrachten. In J. M. Hebly, E. Manunza, & M. Scheltema (Eds.), Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, Preadvies voor de Vereniging van Bouwrecht (pp. 49-123). Instituut voor Bouwrecht.
Manunza, E. (2010). Redactioneel, Sociale marktwerking. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 2010(2), 83-87.
Manunza, E. (2010). Nieuwe aanbestedingswet. Een gemiste kans voor een betere ordening van de markt voor overheidsopdrachten. Nederlands juristenblad, 2010(37), 2408-2413.

Professional publications

Manunza, E. (2010). Over grenzen. Van verplichtingen voor overheden naar rechten voor burgers, oratie in verkorte versie uitgesproken ter aanvaarding van de leeropdracht Internationaal en Europees aanbestedingsrecht. Universiteit Utrecht.
Barbara, B., & Manunza, E. (2010). Nieuwe aanbestedingswet mist een missie en wantrouwt de markt. Cobouw, (158), 14.

Een volledige lijst van mijn publicaties en voordrachten, is te downloaden onder Curriculum Vitae (CV).