Elisabetta Manunza uitgenodigd als expert voor de EPP Hoorzitting over overheidsopdrachten in het kader van COVID-19

Twee ouderen met mondkapjes die achter een raam staan. Foto via: iStock/xavieraurnau

In het licht van de economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie de herstelmaatregelen ‘Next Generation EU’ gelanceerd. Om de economie van de EU te helpen, is het van vitaal belang dat de ter beschikking gestelde middelen snel in de lidstaten kunnen worden ingezet. De procedures voor overheidsopdrachten zijn van essentieel belang om deze snelle verdeling van de middelen te waarborgen.

Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan Centre for Public Procurement (UUCePP) is uitgenodigd om haar expertise op dit gebied te delen. Zij zal dit doen tijdens een hoorzitting van deskundigen voor de EVP-Fractie in het Europees Parlement. Elisabetta Manunza zal ingaan op de uitdagingen waarmee aanbestedende diensten werden geconfronteerd aan het begin van de COVID-19 crisis.

De hoorzitting van de EVP zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2020.