Woodcuts as Reading Guides

Andrea van Leerdam

Omslag 'Woodcuts in Reading Guides' (2023)

In de eerste helft van de zestiende eeuw ontstond in de Lage Landen een levendige markt voor praktische en leerzame boeken voor niet-gespecialiseerde lezers. In Woodcuts as Reading Guides: How Images Shaped Knowledge Transmission in Medical-Astrological Books in Dutch (1500-1550) laat boekhistoricus Andrea van Leerdam zien hoe houtsneden in volkstalige boeken over geneeskunde en astrologie belangrijke retorische functies vervulden voor de kennisoverdracht.

De waarde van illustraties

De afbeeldingen stuurden de perceptie van lezers over de organisatie, visualisatie en betrouwbaarheid van kennis. Van Leerdam legt de aannames en bedoelingen van boekproducenten bloot, en laat zien hoe lezers met de geïllustreerde boeken omgingen. Om licht te werpen op de gewoonten en interesses van vroegmoderne lezers, gebruikt ze in haar onderzoek naar de materiële kenmerken van de boeken inzichten uit de information design studies. Van Leerdam plaatst de werken in een cultuur waarin geneeskunde en astrologie nauw verweven waren in het dagelijks leven en waarin zowel boekproducenten als lezers de mogelijkheden van afbeeldingen aan het verkennen waren.

Het boek bij Amsterdam University Press
Het boek in open access