The Visual Memory of Protest

Ann Rigney, Thomas Smits e.a.

Omslag van het boek 'The Visual Memory of Protest' (2023)

De herinnering aan sociale bewegingen blijft niet alleen bestaan door persoonlijke ervaringen, maar ook door ‘culturele dragers’. Deze geven vorm aan hoe latere bewegingen zichzelf zien en door anderen worden gezien. The Visual Memory of Protest zoomt in op de rol van fotografie in dit verband tussen herinnering en activisme. Hoogleraar Comparative literature Ann Rigney en onderzoeker Thomas Smits stelden het werk samen als onderdeel van het project Remembering Activism. Het is beschikbaar in open access.

Visuele herinnering

Hoe geven iconografische conventies vorm aan beelden van protesten? Waarom houden sommige beelden bewegingen in de publieke belangstelling, terwijl andere snel worden vergeten? Welke rol spelen beelden in het verbinden van verschillende protesten, bewegingen en generaties activisten? Hebben de mogelijkheden van digitale media het voor activisten makkelijker gemaakt om beelden te gebruiken in hun herinneringspolitiek, of hebben deze het juist moeilijker gemaakt om een beweging te identificeren en te herinneren via een enkel krachtig beeld?

The Visual Memory of Protest brengt experts op het gebied van visuele cultuur, cultureel geheugen, sociale bewegingen en digitale geesteswetenschappen samen en presenteert nieuwe empirische, theoretische en methodologische inzichten in de visuele herinnering van protest.