Spiegelingen: Mediëvisten voor de eenentwintigste eeuw

Bart Besamusca, Dieuwke van der Poel e.a.

Omslag van het boek Spiegelingen: Mediëvisten voor de twintigste eeuw

Op 16 mei verscheen Spiegelingen: Mediëvisten voor de eenentwintigste eeuw ter gelegenheid van het emeritaat van Frits van Oostrom als universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De redactie was in handen van Bart Besamusca, Dieuwke van der Poel, Wim van Anrooij (Universiteit Leiden) en Frank Willaert (Universiteit Antwerpen).

Verrijking

Het motto van het boek is afkomstig van Van Oostrom: ‘Good history leaves us reflecting about the present as well as the past’. De grondgedachte is dat de bestudering van het verleden ook altijd het denken over het heden verrijkt. Met andere woorden, als wij ons spiegelen aan de geschiedenis, kunnen we ons bevrijden van onze vanzelfsprekendheden en zo ontvankelijker worden voor wat anders is, of voor wie anders leeft, gelooft of denkt.

Dertig auteurs uit binnen- en buitenland schreven een essay over het werk van een mediëvist van wie het werk zowel een verdiept inzicht in het verleden biedt, alsook stof tot nadenken voor het heden. Dat heeft beschouwingen opgeleverd die niet alleen van belang zijn voor de studie van de middeleeuwen, maar ook bredere actuele thema’s aansnijden, zoals de effecten van digitalisering, de klimaatcrisis en de maatschappelijke achtergronden van discriminatie.