11 maart 2019

Provinciale politiek: het kan beter en het moet beter

Provinciale politiek

Op 20 maart gaat Nederland naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten te kiezen. Voorafgaand aan die verkiezingen presenteren de politicologen Harmen Binnema en Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht het boek Provinciale politiek: de provincies democratisch getoetst. Provinciale politiek is het boek dat nog steeds ontbrak: een helder en kritisch overzichtswerk over de provinciale politiek – voor kiezers, journalisten, ambtenaren, het onderwijs en de politici zelf.

Binnema en Vollaard beschrijven in Provinciale politiek niet alleen hoe de provinciale politiek werkt maar vellen ook een oordeel over de democratische kwaliteit van de provincie. Provinciebesturen slagen er over het algemeen goed in  de wensen en voorkeuren van kiezers en hun vertegenwoordigers invulling te geven. Maar vooral de invloed van inwoners  kan én moet  beter. Inwoners  moeten beter weten wat provincies doen, zodat ze zich tijdens  verkiezingen en daarna kunnen laten horen. En Statenleden kunnen actiever optreden om inwoners te betrekken bij het controleren van provinciebesturen.

De meeste mensen hebben geen flauw benul van de provincie en dat komt ook omdat die in het onderwijs nauwelijks aan bod komt.
Hans Vollaard
Hans Vollaard

Met de presentatie van Provinciale politiek nodigen Binnema en Vollaard nadrukkelijk uit tot discussie over de provinciale politiek. Want als het over de Provinciale Staten gaat, gaat het al snel over de Eerste Kamer, of over het afschaffen van de provincie als bestuurlijke laag. ‘Als  de provincies al ooit worden afgeschaft, zijn we weer een paar verkiezingen verder,’ zegt Vollaard, ‘dus het is belangrijk dat er ook in de tussentijd goede dingen in de provinciale democratie gebeuren. Laten we ons daar dan ook op richten.’

Boekpresentatie: 18 maart

Provinciale politiek wordt maandag 18 maart gepresenteerd met een actualiteitencollege op het departement Organisatie- en Bestuurswetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Dat begint om 15.15 uur, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht.

Na hun installatie zullen alle 570 nieuwe provinciale statenleden en de commissarissen van de Koning er ook een exemplaar van ontvangen.

Meer informatie

Harmen Binnema & Hans Vollaard (redactie), Provinciale politiek: de provincies democratisch getoetst. Uitgeverij Boom, 2019. 

Heeft u vragen over dit boek, neem dan contact op met Harmen Binnema of Hans Vollaard. Wilt u aanwezig zijn bij de presentatie, stuur dan een e-mail naar de persvoorlichter Gert den Toom: g.dentoom@uu.nl o.v.v. 'boekpresentatie Provinciale politiek'.