Protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging (1945-2020)

Boek Protestantisme als wereldwijde beweging (1945-2020)

Deze maand verscheen bij Kok Boekencentrum Protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging (1945-2020), het nieuwe boek van em. prof. dr. Jan Jongeneel, emeritus hoogleraar missiologie.

Protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging

Deze studie schetst het getuigenis en dienstbetoon van het protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging in de afgelopen 75 jaar. Protestanten hebben niet alleen kerken, scholen en ziekenhuizen gesticht, maar ook zich ingezet voor democratie, mensenrechten, en godsdienstvrijheid. Speciale aandacht wordt besteed aan personen die de Nobelprijs voor de Vrede kregen, regeringsverantwoordelijkheid droegen, of om hun geloof vervolgd werden en als martelaar stierven. Wereldwijd wordt het protestantisme gekenmerkt door taalvaardigheid, geloofsmoed en lofprijzing, met als zinspreuk: 'volstrekte vrijheid in volstrekte gebondenheid aan God' (Luther).

Recensies

In Trouw verscheen een recensie van het boek. "Een empirische en wereldwijde blik, dat is het perspectief van deze auteur die in zijn eigen leven veel internationale expertise heeft opgedaan. En dat is ook het unieke van dit boek," aldus de recensent. "Jongeneel laat zien dat iedere context weer eigen uitdagingen en spanningen met zich meebrengt. Daarbij geeft hij veel opsommingen en de belangrijkste wetenschappelijke literatuur; een prachtig startpunt voor verder onderzoek."

Ook het Reformatorisch Dagblad besprak het boek, en vroeg daarbij waarom Jongeneel zo'n brede definitie van protestantisme hanteerde. Jongeneel zegt het ook niet té breed te willen houden. "Maar het protestantisme heeft tegelijkertijd iets moderns in zijn kritiek op de verstarring van het instituut. Daarin zit ook de vernieuwende kracht die steeds weer nieuwe vormen aanneemt en ook een horizontale uitwerking heeft in bijvoorbeeld de strijd tegen onrecht," aldus Jongeneel.

 

  • Titel: Protestantisme als wereldwijde beweging (1945-2020)
  • Auteur: Jan Jongeneel
  • Uitgever: Kok Boekencentrum
  • ISBN: 9789043535977