Kun je het maken om te vragen?

Helleke van den Braber, Rocco Hueting, Iris van Korven

Omslag van het rapport 'Kun je het maken om te vragen' (2023)

In Kun je het maken om te vragen? Over creatieve makers en hun vraag om steun aan particuliere gevers, onderzoeken Helleke van den Braber, Rocco Hueting en Iris van Korven welke keuzes kunstenaars maken bij de financiering van hun werk en makerschap. En vooral: wat houdt ze tegen om ondersteuning te vragen aan particuliere gevers als donateurs, ‘vrienden’, crowdfunders en fans, en wat stimuleert?

Particulier geven

‘Hoe particulier geven aan individuele makers te optimaliseren?’ Zo luidt in één zin het vraagstuk dat aan de basis ligt van het rapport Kun je het maken om te vragen?. De vraag veronderstelt twee dingen: allereerst dat cultuurliefhebbers bereid zijn muzikanten, schrijvers, theatermakers, beeldend kunstenaars en andere makers met een gift te ondersteunen. En ten tweede dat makers hun bewonderaars ook daadwerkelijk om die steun willen en kunnen vragen. Dat laatste blijkt een hele stap.

De overweging wel of niet te vragen raakt, zo blijkt uit de resultaten, aan kernaspecten van het makerschap. Hoe je als maker de relatie met je publiek ziet, wat je opvattingen zijn over ondernemerschap, hoe je je financieringskeuzes beleeft, wat je houding is tegenover (lange- of korte termijn) profijt, met welke argumenten je je makerschap legitimeert, wat je definitie is van succes: al deze aspecten blijken mee te spelen als je overweegt om de vraag om steun al dan niet te stellen.

Het rapport belicht wat makers aanzet én tegenhoudt bij het vragen om steun aan die ene fan of bewonderaar. Ook wordt verkend hoe makers hun positie als ‘vragende partij’ in geefrelaties zien en hoe ze die positie (wel of niet) willen vormgeven. Dit gebeurtaan de hand van drie thema’s.

Kun je het maken om te vragen? is in samenwerking met Voordekunst en geschreven in opdracht van Platform ACCT.

Voordekunst-podcast De kunst van het geven

Naast het rapport verscheen ook de Voordekunst-podcastaflevering ‘Een spel van geven en nemen’. Expert en hoogleraar Mecenaatstudies Helleke van den Braber weet samen met wetenschapper en muzikant Rocco Hueting alles over hoe geven en ontvangen in de kunsten werkt.

Met theorie én anekdotes – van Metal Mecenas tot aan het bijzondere verhaal van Colin Benders en zijn fans – leer je in deze aflevering alles over het spel van geven en nemen tussen maker en donateur.

Beluister de aflevering op Spotify