Identity, Community, and Sexuality in Slash Fan Fiction

Anne Kustritz

Omslag 'Pocket Publics' (2023)

In Identity, Community, and Sexuality in Slash Fan Fiction: Pocket Publics verkent universitair docent Media and Culture Studies Anne Kustritz slash fan fiction-gemeenschappen van de jaren negentig en begin jaren 2000, toen ze overgingen van gedrukte naar digitale verspreiding van hun fan fiction.

Geschiedenis van een feministische, queer mediasubcultuur

In Pocket Publics bestudeert Kustritz meer dan tien jaar online en persoonlijke etnografie en biedt ze een diepgaand onderzoek naar slash fan fiction – originele verhalen geschreven door en circulerend binnen vrouwengerichte gemeenschappen over personages van hetzelfde geslacht, afkomstig uit eerder gepubliceerde literatuur. Zo documenteert ze de geschiedenis van een feministische, queer mediasubcultuur waarvan de infrastructuur, creativiteit en manier van leven vaak worden overschaduwd in dominante geschiedenissen over de ontwikkeling van het internet en de hedendaagse focus op industrievriendelijke, maar vaak vrouwenhatende digitale fansubculturen.

Het boek betoogt dat slash-gemeenschappen een alternatieve openbare online ruimte creëerden die mogelijkheden bood voor onverwachte ontmoetingen met een breed scala aan complexe seksuele, relationele en politieke praktijken. Door een ‘pocket public’ te vormen, een digitale ruimte die openbaar genoeg is om gevonden te worden en beschermd genoeg om deelnemers te beschermen tegen pesterijen en censuur, vergrotte slash de mogelijkheden van lezers om plezier en manieren van leven te ervaren.

Meer informatie
Lees meer over dit boek