Genesis and Nemesis of the First Dutch Colonial Empire in Asia and South Africa, 1596–1811

Gerrit Knaap

Omslag Gerrit Knaaps 'Genesis and Nemesis of the First Dutch Colonial Empire in Asia and South Africa, 1596–1811'

Onlangs verscheen Genesis and Nemesis of the First Dutch Colonial Empire in Asia and South Africa, 1596–1811 van bijzonder hoogleraar Gerrit Knaap bij uitgeverij Brill. In het boek onderzoekt Knaap de opbouw van het imperium van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

De bouw van een imperium

Knaap baseert zijn boek op primaire bronnen van de VOC. Hij biedt een verhelderend thematisch onderzoek en chronologisch overzicht van de overzeese en koloniale expansie van de Nederlandse Republiek in Azië en Zuid-Afrika, voornamelijk via de VOC en haar opvolgers, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en Frans-Nederlands Java, over een periode van meer dan twee eeuwen (1596-1811).

In dit werk belicht en behandelt Knaap verschillende conceptuele en theoretische kwesties die relevant zijn voor de definitie en de uitvoering van overzeese expansie in de vroegmoderne periode.

Een van de belangrijkste bijdragen van het boek is de stelling dat de expansie van de Nederlandse VOC in Azië een imperiaal project was en moet worden gezien als een ‘daad van imperium’, of, op zijn minst, de poging om een imperium op te bouwen via het innovatieve gebruik van een sterk georganiseerde en dynamische commerciële instelling met aanzienlijke politieke en diplomatieke macht en marine- en militaire middelen.

Meer informatie
Lees meer over dit boek