Ecogames: Playful Perspectives on the Climate Crisis

Laura op de Beke, Joost Raessens, Stefan Werning e.a.

Games houden zich steeds meer bezig met de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan. In Ecogames: Playful Perspectives on the Climate Crisis onderzoeken diverse auteurs de aspecten van ecokritische betrokkenheid in games. Het boek is geredigeerd door Laura op de BekeJoost Raessens en Stefan Werning (Universiteit Utrecht), samen met Gerald Farca (Macromedia University of Applied Sciences, München).

Framen van de klimaatcrisis

Games dragen steeds meer bij aan het ontstaan en verspreiden van milieuveronderstellingen, waarbij de klimaatcrisis zowel op impliciete als expliciete manier wordt geframed. Of games nu ruimte bieden om alternatieve vormen van leven te beoefenen of ecomodernistische fantasieën reproduceren, zowel de games als de spelers zelf zijn steeds beter op de hoogte van dringende milieuproblemen.

Green media studies

In het boek komt een gevarieerde groep gevestigde en opkomende auteurs samen om een groeiende verzameling van kennis te ontwikkelen over de vorm, invloed en culturele context van ecogames. Het boek bestaat uit vier thematische delen, Today’s Challenges: Games for Change, Future Worlds: New Imaginaries, The Nonhuman Turn en Critical Metagaming Practices, die de verschillende aspecten van ecokritische betrokkenheid in en door games onder de loep nemen. Het boek heeft een uitgebreide reikwijdte en omvat verschillende invalshoeken, methodologieën en casestudies, waarmee het veld van green media studies aanzienlijk wordt uitgebreid. 

Het boek bij Amsterdam University Press
Het boek in open access