Creating Europe from the Margins

Sandra Ponzanesi e.a.

Omslag van het boek 'Creating Europe from the Margins'

Creating Europe from the Margins, geredigeerd door Sandra Ponzanesi, Kristín Loftsdóttir en Brigitte Hipfl, verkent het idee van Europa door te focussen op zijn marges. De hoofdstukken gaan kritisch in op de relaties en spanningen die inherent zijn aan de scheidslijnen tussen het Mondiale Noorden en het Mondiale Zuiden, evenals op de interne regionale differentiatie binnen Europa zelf. Daarbij benadrukt de bundel de noodzaak om Europa vanuit kritische interdisciplinaire perspectieven te bezien, waarbij historische en hedendaagse kwesties van racisme en kolonialisme worden belicht.

Lees meer in het Engels.