Capital Shortage: Credit and Indian Economic Development, 1920-1960

Maanik Nath

Omslag 'Capital Shortage' (2023)

Onlangs verscheen het boek Capital Shortage: Credit and Indian Economic Development, 1920-1960 van universitair docent Economic History Maanik Nath bij Cambridge University Press.

Een hardnekkige cyclus van armoede

De overgrote meerderheid van de bevolking in koloniaal en postkoloniaal India leefde op het platteland en was arm. Velen waren niet in staat om betaald werk te vinden buiten de landbouw en bleven afhankelijk van een inkomen dat enkel in hun levensonderhoud voorzag – een onzeker bestaan. Op zoek naar de wortels van de hardnekkige armoede, stelt Maanik Nath vast dat het onmogelijk was voor boeren om in land te investeren door de alomtegenwoordige hoge kosten en het tekort aan kapitaal. De productiviteit van land bleef hierdoor klein en veranderde weinig.

Capital Shortage slaat een brug tussen economische theorie en historisch bewijsmateriaal en laat zien dat klimaat, wetgeving, beleidsontwerp en de wisselwerking tussen deze factoren een hardnekkige cyclus van lage investeringen en wijdverspreide armoede gedurende meerdere decennia in stand hielden. Deze bevindingen kunnen worden getoetst aan krediet en ontwikkeling in voorgaande en volgende perioden en kunnen worden geplaatst in een vergelijkende mondiale context.