Binnen- en buitenbewegwijzering

In deze standaard worden de uitgangspunten van de binnen- en buitenbewegwijzering (exclusief vlaggen) van de UU beschreven. Met dit document kan het bewegwijzeringsplan worden gemaakt. Hierin wordt bepaald waar, welke borden met welke tekst moet komen. Een bewegwijzeringsplan wordt gemaakt bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen. Ook bij uitbreidingen of wijzigingen van de bestaande bewegwijzering wordt het bestaande bewegwijzeringsplan aangepast en dient deze standaard geraadpleegd te worden.