Diversiteitsmaand

In oktober is het weer Diversiteitsmaand bij de UU, waarin je deel kunt nemen aan verschillende evenementen. De afgelopen jaren hebben onderzoekers en beleidsmedewerkers  tijd en energie gestoken in thema’s zoals ‘wat kunnen we bij de werving van studenten doen om diversiteit te stimuleren?’ en ‘hoe ontwikkel je als docent een inclusiever curriculum?’ Naast een informatief symposium op 5 oktober, wordt vanuit de studentensurvey- Belonging @ UU-, een demonstratie over een nieuw ontwikkeld Dashboard gegeven.

Voor de evenementen in de diversiteitsmaand zie het overzicht hieronder en schrijf je in!