Duurzaam Onderzoek

Alle wetenschappers van de Universiteit Utrecht herbergen samen ongelofelijk veel kennis. Dat brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Enerzijds dragen zij de verantwoordelijkheid om deze kennis zo veel en goed mogelijk uit te bouwen en toe te spitsen op maatschappelijke thema's, zoals duurzaamheid. Daarnaast hebben zij de verplichting om aan outreach te doen: zij brengen deze kennis naar de samenleving om zo echte duurzame veranderingen aan te sporen.

Onderzoekster in lab bij de faculteit Bètawetenschappen
Sustainability-onderzoekster. Foto van Kees Rutten.

Om een duurzame toekomst mogelijk te maken hebben is een beter begrip nodig van systeem Aarde en innovatiemogelijkheden. De Universiteit Utrecht brengt duurzaamheidsonderzoek bij elkaar van enkele moleculen tot complete planeten, waarbij de focus ligt op water, energie en een gezonde omgeving.

Door deze expertise te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsproblemen en verschaft zij kennis om bij te dragen aan een betere toekomst voor volgende generaties.

De Universiteit Utrecht is de meest geciteerde universiteit op het vlak van duurzaamheid.

Dit interdisciplinaire onderzoek is gebundeld in een van de vier strategische onderzoeksthema's waarop de Universiteit Utrecht zich de komende jaren sterker profileert: Sustainability (Engelstalig). Daarbinnen werken onderzoekers op verschillende deelthema’s met elkaar samen aan duurzaamheid.

Dit leidt tot vernieuwende wetenschap. Het Sustainability-onderzoek van de Universiteit Utrecht op het gebied van klimaatverandering en ecosystemen heeft niet voor niets wereldwijd de grootste impact