Bright minds in a digital world

De digitale wereld wordt steeds groter. Van telefoons tot auto’s, van het internet tot wasmachines; ze maken allemaal gebruik van digitale technologieën. In het departement Informatica ontwikkelen we methoden om deze technologieën zo goed mogelijk in te zetten in ons dagelijks leven. Soms zijn deze ontwikkelingen heel opvallend, maar vaak zijn ze juist bijna onzichtbaar voor de gebruiker.

Onze focus ligt op maatschappelijk relevante maar ook fundamentele onderwerpen binnen drie hoofdthema’s:

Hierbij werken we aan de grenzen van wetenschap, zoeken we naar vernieuwende oplossingen, en leiden we studenten op tot volwaardige enthousiaste professionals. 

Departement Informatica
Buys Ballot Gebouw
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht
science.secr.cs@uu.nl
030 - 253 4116

Nieuws

Universitaire vlag
24 november 2016
Informatici Marc van Kreveld en Ronald Poppe en wiskundige Carel Faber ontvangen TOP-subsidie van NWO
18 november 2016
Serious game voor training zorgprofessionals betreedt de markt
Parnassos Nieuwsbrief Tour de France
18 november 2016
Universiteit Utrecht en Movares bestendigen samenwerking crowdsimulatie
Robbert Dijkgraaf spreekt voor eerstejaars studenten
5 september 2016
Tien regels voor een succesvolle studie volgens Robbert Dijkgraaf

Pagina's

RSS