XiXi Lu

Portrait XiXi Lu - Information and Computing Science

Wat zou je zeggen als ik vertelde dat informatietechnologie kan worden gebruikt om de echte wereld beter te maken? Als universitair docent bij het departement Information & Computing Science kan ik me dagelijks uitleven in mijn passie voor procesanalyse. Samen met mijn collega's en studenten gebruik ik data en algoritmes om bedrijven, zorgverleners en overheden efficiënter te laten werken. 

Neem bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Elk verzorgingstehuis heeft bepaalde richtlijnen en controles die nageleefd moeten worden. Maar na verloop van tijd zullen medewerkers de processen vaak veranderen. Als ze een betere oplossing zien, kunnen ze afwijken van de richtlijnen. Ik wil uitzoeken hoe deze twee benaderingen goed samen kunnen gaan. Om te analyseren waarom personeel afwijkt van het normale gedrag, en ook om te onderzoeken of er iets te leren valt van hun acties. Verbeteren ze het proces, of maken ze het zelfs veiliger?

Inspirerend onderwijs

Als ik niet met modellen en algoritmen werk, geef ik les aan de bachelorstudenten Informatiekunde en de masterstudenten Business Informatics. Na zoveel jaren studeren, is les geven voor mij een nieuwe uitdaging. Maar ik geniet van de mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe benaderingen te verkennen. Ik sta er versteld van hoe verschillend mijn studenten denken: ze confronteren me met nieuwe problemen en oplossingen en geven me tegelijkertijd de ruimte om mijn eigen ideeën te delen en uit te breiden. Dat is waar inspirerend onderwijs om draait.

Ik voelde me aangetrokken tot de wetenschap omdat ik graag op onderzoek uitga: verschillende disciplines en dingen. Ik vind het leuk om nieuwe benaderingen te onderzoeken en samen te werken met een breed scala aan mensen met uiteenlopende perspectieven. Nog niet zo lang geleden werkte ik aan een project met een ziekenhuis toen ik tegen het probleem van de vertrouwelijkheid van patiënten aanliep. Tijdens een bezoek aan Berlijn ontmoette ik een onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in privacy en anonimisering. Samen konden we manieren onderzoeken en uitwerken om de gegevens zodanig te anonimiseren dat de identiteit van de patiënten niet werd onthuld. Dit is het soort interdisciplinaire samenwerking waar ik enthousiast van word.

Het werk dat we doen kan zeer specialistisch zijn en moeilijk te begrijpen voor anderen. Nu ik bij de Universiteit Utrecht werk, realiseer ik me dat je deze weg niet alleen hoeft af te leggen.

Team science

Ik zou dit werk niet kunnen doen zonder de steun van mijn collega's: zowel op emotioneel niveau als vanuit wetenschappelijk oogpunt. Onderzoek doen kan je het gevoel geven dat je dit pad alleen bewandelt. Het werk dat we doen kan zeer specialistisch zijn en moeilijk te begrijpen voor anderen. Nu ik bij de Universiteit Utrecht werk, realiseer ik me dat je deze weg niet alleen hoeft af te leggen. Na een zware dag of een teleurstellend resultaat zijn er altijd mensen die willen helpen. Praten met collega's maakt dingen duidelijker en geeft me nieuwe perspectieven en de kracht om door te gaan met mijn werk.

De groep waarin ik werk is zeer divers. Sommigen van ons zijn gespecialiseerd in theoretische informatiekunde terwijl anderen, zoals ik, een meer technische achtergrond hebben. Ik heb een unieke interdisciplinaire achtergrond, waarin ik de fundamentele algoritmen, procesgeoriënteerde analyses en machine learning/AI technieken integreer. Daarnaast vind ik het leuk om nieuwe algoritmes te ontwerpen en de toepassingen van deze algoritmes in real-life situaties te onderzoeken.

Mijn doel is ook om te zien dat mijn onderzoek op een dag kan bijdragen aan echte vooruitgang, zelfs als het slechts kleine stapjes zijn. Dat is wat mij elke ochtend enthousiast maakt om naar mijn werk te gaan. Ik wil helpen om processen beter en soepeler te laten verlopen. Ik zou willen dat elk project waarbij ik betrokken ben maatschappelijke relevantie heeft, ongeacht hoe groot of klein het is.