Samenwerken in onderzoek en onderwijs

"Sun of Justice, shine upon us."

Het doel van samenwerking is om samen maatschappelijke en fundamentele uitdagingen aan te gaan, waarbij onderzoekers en organisaties/bedrijven zich meerdere jaren inzetten voor een gezamenlijk doel: de verrijking en verdieping van technologische mogelijkheden en toepassingen. Hierbij hanteren we het integriteitsbeleid dat door de Universiteit Utrecht is opgesteld, om zo op verantwoordelijke wijze de betrouwbaarheid van het onderzoek en de samenwerking te garanderen.

Onderzoek

Als er voor gekozen wordt om een onderzoeks­project op te zetten, is hier veelal een subsidie-aanvraag aan gekoppeld; de bijdrage die van de verschillende partners wordt verwacht verschilt per subsidie.

Natuurlijk bestaat er in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid om een structureel samenwerkingsverband (met gesloten beurzen) aan te gaan, waarbij beide partners elkaars expertise aanvullen (bv. BigData-acquisitie samengebracht met de ontwikkeling van nieuwe analyse methoden).

Daarnaast hebben we in het verleden verschillende korte pilot projecten opgezet die tot grote onderzoekslijnen hebben geleid. Per project zullen we samen kijken naar de mogelijkheden en kansen, om zo een vruchtbare samenwerking te ontplooien.

Bij elke vorm van samenwerking is het belangrijk dat de interesses van alle partners gewaarborgd wordt. Met dat voor ogen kunnen we samen nieuwe (technologische) mogelijkheden ontwikkelen, die zonder zo’n samenwerking niet tot stand kunnen komen.

Onderwijs

Binnen ons onderwijs stimuleren we studenten om kritisch en zelfstandig te denken. Zo krijgen ze een sterke basis voor zowel (fundamenteel) onderzoek als toepassing. Om dit te garanderen betrekken we al jaren succesvol het bedrijfsleven bij verschillende aspecten van ons onderwijs.

Als het aansluit bij het curriculum, bieden gastcolleges de mogelijkheid voor studenten om kennis te maken met de verschillende aspecten van informatica binnen het bedrijfsleven. Experts delen zo first-hand ervaringen met een nieuwe generatie.

Guest Lecture at the Department of Information and Computing Sciences
Guerrilla geeft een gastcollege over game development

Een andere belangrijke bijdrage die bedrijven en het departement Informatica aan elkaar kunnen leveren is in de vorm van externe projecten (internships). Aan het eind van hun bachelor (in het derde jaar) en de masterfase (in het vijfde jaar) krijgen studenten de kans om voor een periode van ongeveer 16 weken te werken aan een extern project. Hierbij staat een onderzoeksvraag met wetenschappelijke uitdaging centraal.

GMT Thesis Projects

Ook biedt het departement in de bachelorfase het software- en gameproject aan. Hierbij ontwikkelt een groep van circa tien afstuderende bachelorstudenten - onder begeleiding van het departement en in samenspraak met de opdrachtgever - in vijf maanden een werkend prototype op basis van de functionele opzet van de opdrachtgever.

Group of Comping Science Students
Studenten werken aan een software- en gameproject

AI Labs

In de AI Labs werkt de Universiteit Utrecht met publieke en private organisaties en met andere kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken rond AI en Data Science. Door samenwerking aan onderzoek en onderwijs vergroten we de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken, genereren we nieuwe state-of-the-art kennis en toepassingen voor specifieke domeinen en dragen we bij aan een betere aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. Dit doen wij vanuit verschillende thematische Labs. Lees meer over de AI Labs

logo's Nationaal Politielab

Voorbeeld van samenwerking

Nationaal Politielab AI

Voorbeeld van een samenwerking: Het Nationaal Politielab Artificial Intelligence (NPAI) is een samenwerkingsinitiatief van de Nederlandse politie, de Universiteit Utrecht (departement Informatica) en de Universiteit van Amsterdam.