Samenwerken

Binnen het departement Informatica hechten we veel waarde aan een directe koppeling tussen ons werk en de maatschappij. In deze koppeling vinden we belangrijke ontwikkelingen, uitdagingen, en verrijkingen van ons – vaak fundamentele – onderzoek, en weten we samen met partners maatschappelijke en economische impact te creëren.

In de vorm van valorisatie, omschrijft de Universiteit Utrecht dit als haar derde kerntaak. In dit kader nodigt het departement Informatica bedrijven en organisaties uit met ons in gesprek te gaan over mogelijkheden van samenwerking in onderzoek en onderwijs.