Onderdeelscommissie

De ODC voorziet het bestuursteam van advies.

De Onderdeels­commissie (ODC) is het medezeggenschapsorgaan van het departement Informatica. Veranderingen die het bestuur in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. Deze voorziet de voorstellen vervolgens van advies. Daarnaast vereisten een aantal beleidszaken en -stukken de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Ook adviseert de commissie het bestuursteam (soms ongevraagd) over lopende zaken.

Neem voor algemene vragen contact op met de voorzitter.