Departementsadviescommissie

De DAC voorziet het bestuursteam van advies.

De Departementsadviescommissie (DAC) is het medezeggenschapsorgaan van het departement Informatica. Veranderingen die het bestuur in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. Deze voorziet de voorstellen vervolgens van advies. Daarnaast vereisten een aantal beleidszaken en -stukken de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Ook adviseert de commissie het bestuursteam (soms ongevraagd) over lopende zaken. De commissie bestaat uit medewerkers en studenten.

Voor algemene vragen, gelieve contact op te nemen met de voorzitter van de DAC of een e-mail te sturen naar dac-ics@uu.nl

Daarnaast nemen er drie studentleden deel aan de DAC. 

Zie het reglement van orde dat vastgesteld is op 21 september 2017. Dit is momenteel nog steeds van toepassing.