Wie zijn wij?

Department Informatica (since 1977)

  • 4 Afdelingen
  • ± 110 Onderzoekers
  • ± 900 Bachelor Studenten  (2 Bachelor Programma's)
  • ± 400 Master Studenten (6 Master Programma's)

Factsheet Departement informatica (in English)

Binnen het departement informatica zijn we specialisten in software. Hierdoor kunnen we onze kennis en expertise inzetten voor een breed scala aan toepassingen: van de detectie van varkenspest tot de ontsluiting van muziekhistorie, en de ontwikkeling van compilers. Juist deze brede achtergrond geeft ons de de mogelijkheid een relevante bijdrage te leveren aan zowel vragen in het veld als in de samenleving.

Het departement richt zich in haar onderzoek en samenwerking op de volgende drie hoofd­thema's:

Algoritmes

Slimme algoritmen brengen orde aan in chaos. Complexe problemen zoals bijvoorbeeld route planning hebben een niet meer weg te denken plaats gevonden in ons dagelijks leven. Navigatie-software kan zo in real-time een route berekenen, en daarbij rekening houden met het verkeer nu en in de toekomst, werkzaamheden, ongelukken, het weer, etc. Door verschillende bronnen samen te brengen hebben we de kans om onderliggende patronen te ontrafelen. Zo kunnen mens en machine betere beslissingen nemen om hun doel te bereiken.

AI & Data Science

hands moving data around in a visualisation of a virtual system

Meer informatie volgt binnenkort. 

Interactie

Er wordt wel gezegd dat het doel van technologie is, dat het zo natuurlijk voelt dat de gebruiker niet door heeft dat hij het gebruikt. Maar interactie gaat verder. Het stelt ook de vraag: hoe kan een computer de wereld waarnemen, en hier iets nuttigs aan toevoegen. Voor de politie is het bijvoorbeeld interessant of een computer aan iemands bewegingen en houding zien of hij liegt. Zo helpt informatica de wereld op een nieuwe manier te doorzoeken, ervaren, en te bewerken.

Intelligente Softwaresystemen

Informatica heeft een extreem grote invloed op wat er technologisch maar zeker ook sociaal mogelijk is. En als technologie verzaakt kan dit grote economische (en zelfs emotionele) gevolgen hebben. Niemand wil dat een chirurgische robot door een softwarefout een paar millimeter afwijkt, en gezond weefsel en de patient in gevaar brengt. Door informatica te verbreden en te valideren kan deze het beter en effectiever worden toegepast.